Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 2. SEJE UO DKGP, OKTOBER 2014

Zapisnik 2. sestanka upravnega odbora Društva za krščansko geštalt pedagogiko

 

 

Datum: 2. 10. 2014 ob 14.00.

Kraj: Teološka fakulteta.

Prisotni: Miriam Stanonik, Stanko Gerjolj, Marija Žabjek, Alfons Žibert, Ana Rožman, Mihaela Kastelec.

 

Dnevni red:

 

1. Pregled in sprejetje zapisnikov prejšnje seje

2. Septembrsko družinsko srečanje

3. Nadomestno srečanje

4. Adventna duhovna obnova

5. Izobraževanje v okviru  teološke fakultete

6. Izobraževanje naslednje skupine geštaltistov

7. Razno

 

K 1) Pregledali smo zapisnik zadnjega sestanka UO. Ni bilo pripomb. Zapisnik smo potrdili.

K 2) Septembrsko družinsko / športno srečanje bo letos - kot se da opaziti - nekoliko kasneje. Dogovorimo, da bo najboljši razlog za druženje sv. Martin.  Po zaključku adventne duhovne obnove pri sv. Duhu se bomo družinsko ali pa nedružinsko Martinovo podružili in poveselili. Natančna lokacija bo sporočena ob vabilu na adventno duhovno obnovo.

K 3) Dodatni seminar bo potekal od 10.  10.  2014  do 12. 10. 2014  pri sv.  Jožefu v Celju.  Miriam napiše vabilo za vse, ki naj bi se udeležili dodatnega seminarja (kdor je kadar koli v procesu izobraževanja manjkal).  Do torka zjutraj (7. oktobra)  se je možno prijaviti Ani. Dodatno srečanje nadomesti le eno manjkajoče srečanje. Če je kdo manjkal več, bo moral nadomeščati v okviru naslednjega seminarja.

K 4) Kot je že dogovorjeno in je tradicija, bo adventno duhovno srečanje za geštaltiste od 21. do 22. 11. 2014 v samostanu pri "urškah" pri sv. Duhu (pri Škofji Loki). Mihaela preveri rezervacije.

Začnemo v petek po večerji in končamo v soboto ob 16.00. Sledi Martinovo druženje. Duhovno obnovo bo vodil Gašper Gašperšič. Vabila razpošlje Miriam 14 dni pred srečanjem. Na spletni strani društva pa je že vse leto objavljen termin (datum) srečanja.

K 5) Od   5. do 7. decembra  2014 se bo odvijalo  srečanje  za geštaltiste UNI izobraževanja v Celju. Do konca oktobra, do 27. 10. 2014, se vsem udeležencem pošlje vsebinsko / terminsko sporočilo. Tega pripravi Stanko in Ana ga razpošlje.

Zadnje predavanje bo v mesecu januarju 2015.

 

K 6) Od 12. do 14. decembra 2014  začne pri sv. Jožefu  v Celju s srečanji  nova generacija geštalt pedagogov.  Doslej naj bi bilo prijavljenih že  20 do 25 udeležencev.  Vpis za naslednji tečaj je podaljšan do 17. decembra.  Možno pa se je vpisati preko UNI in preko društva.

K 7)     ₰ Stanko in Janez sta se konec septembra udeležila srečanja ARGE v Augsburgu in Stanko je bil ponovno izvoljen za predsednika združenja ARGE za čas mandata (3 leta). V programu je poudaril, da želi razvijati fakultetno izobraževanje tudi v drugih deželah; poglobiti želi delo z zakonskimi pari.

            V takem duhu bo tudi letošnje decembrsko srečanje zakonskih parov v Celju (vodita Stanko in Miriam ob podpori sotrenerjev), ko želi združiti tiste, ki že imajo "prakso" in tiste, ki se na poroko šele pripravljajo.  Pričakovati je blizu 30 parov.

            Fonzi in Gašper sta 21. in 22. 2. 2014 sodelovala in vodila delavnice "Korenine mojega otroštva" za študente ZDŠ TEOF v obsegu 15 ur.  Društvo pripravi potrdilo.

 

Naslednji sklic UO DKGP je v ponedeljek, 10. 11. 2014, ob 14.00 na TEOF UNI LJ.

Pripravila: Miriam Stanonik

Lokacija:
Print Friendly and PDF