Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 4. SEJE UO DKGP

Društvo za krščansko geštaltpedagogiko

SI–1000 Ljubljana

Poljanska 4

                                    gestaltpedagogika.rkc.si

___________________________________________________________________________

 

Zapisnik 4. seje upravnega odbora Društva za krščansko geštaltpedagogiko

Datum: 9. 2. 2015 ob 13.30.

Kraj: Teološka fakulteta.

Prisotni: Miriam Stanonik, Stanko Gerjolj, Marija Žabjek, Alfons Žibert, Ana Rožman, Mihaela Kastelec.

 

 

Dnevni red:


1) Pregled zapisnika prejšnjega sestanka UO.

2) Čanstvo in članarina
3) Postna duhovna obnova.

4) Priprava na zakon, priprava potrdila.

5) Adventna duhovna obnova za družine in zakonce.
6) Razno.

K 1) Zapisnik je bil soglasno sprejet brez dopolnil.

K 2) Blagajničarka društva Marija Žabjek je predstavila finančno stanje društva, ki je pozitivno. Plačevanje članarin ne teče. Pogovarjali smo se o tem, kako  omogočiti članom, da bi tekoče plačevali članarino, ki že nekaj let znaša  10 evrov.  Mihaela K. je vse člane z elektronskim pismom povabila k plačilu, vendar ni bilo odziva.  Največ članarin se pobere na postni ali adventni duhovni obnovi. Predlog je  bil, da Mihaela po dopisu Stanka in Alfonza o trenutnem dogajanju v društvu, člane pokliče in jih osebno povabi k plačilu.

Ana in Mihaela zbereta sezname članov za vse generacij. Mihaela jih pošlje ostalim članom upravnega odbora.

Marija Žabjek je opozorila na spremembo zakonodaje glede izstavljanja računov, ki je začela veljati 31. januarja letos.

K 3) Postna duhovna obnova se bo odvijala 13. in 14. marca 2015.  Mihaela K. je rezervirala dve lokaciji: Zavodu sv. Ignacija za izobraževanje in raziskovanje v Ljubljani pri cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani in  samostan v Ilirski Bistrici. Pri sv. Jožefu imajo trenutno na voljo le osem prenočišč. Ana Rožman bo preverila, če je še kje v bližnji okolici Ljubljane kakšna možnost za postno duhovno obnovo.  Vabila za podtno duhovno obnovo bo napisala Miriam Stanonik.  Tema postne duhovne obnove  je  Jona, srečanje vodita Gašper Gašperšič in Neža Vatovec. Začetni program bo malo spremenjen; večerja ob 18h, ob 19h začetek dela.

 

K 4) Miriam Stanonik je oblikovala potrdilo za vse udeležence, ki so opravili pripravo na zakon po metodah krščanske geštaltpedagogike. Člani UO smo izrazili svoje pripombe in predloge. Miriam bo popravljeno, dokončno verzijo poslala članom UO prihodnji teden.

 

K 5) Stanko Gerjolj je povedal, da je glede na veliko zanimanje za adventno duhovno obnovo za družine za prihodnje  leto rezerviral dva termina v decembru, in sicer od 4. do 6 decembra 2015 in od 18. do 20 decembra 2015. Z letošnjo adventno duhovno obnovo so bili udeleženci zelo zadovoljni. Stanko Gerljolj se je osebno zahvalil vsem članom, ki so sodelovali.

 

Miriam Stanonik je v NUK oddala  zahtevane štiri izvode  zbornika Geštaltpedagogika nekoč in danes in  svoje knjigo Gibanje je lahko molitev.

 

Pristopne izjave novih članov in zapisniki se bodo odslej nahajale v  kabinetu, v prostorih Teološke fakultete.

Sklep:  Upravni odbor predlaga, da ima predsednik društva ključ in dostop do kabineta, kjer se hranijo dokumenti društva.

 

Pod razno je sledil razmislek o Zavodu ali Inštitutu za GP. Potrebujemo informacije, da se lahko odločamo o tem.

 

Naslednje srečanje UO bo po dogovoru.

V Zgornjih Pirničah, 16 . 02. 2015                                                         Zapisnik zapisala:

                                                                                                                 Mihaela Kastelec

Lokacija:
Print Friendly and PDF