Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 5. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Društvo za krščansko geštaltpedagogiko

SI–1000 Ljubljana

Poljanska 4

                                    gestaltpedagogika.rkc.si

___________________________________________________________________________

 

 

Zapisnik 5. seje upravnega odbora Društva za krščansko geštaltpedagogiko

 

 

Datum: 11. 5. 2015 ob 13.00.

Kraj: Teološka fakulteta.

Prisotni: Stanko Gerjolj, Marija Žabjek, Alfons Žibert, Ana Rožman, Miriam Stanonik in Mihaela Kastelec.

 

 

Dnevni red:


1) Pregled zapisnika prejšnjega sestanka UO.

2) Plačevanje članarine in finančno poročilo

3) Motivacijsko pismo za člane društva.

4) Adventni srečanji za družine.

5) Priprava na zakon.

6)  III. enota seminarja.

7) Razno.

K 1) Zapisnik je bil soglasno sprejet brez dopolnil.

K 2) Blagajničarka društva Marija Žabjek je povedala, da plačevanje članarin ne teče. Pogovarjali smo se o tem, kako  omogočiti članom, da bi tekoče plačevali članarino, ki že nekaj let znaša 10 evrov. Sprejeli smo odločitev, da  Mari vsem članom, ki še niso plačali članarine, pripravi  UPN plačilne naloge (položnice) z zneskom in TRR društva. Naloge priložimo motivacijskemu pismu.

K 3) Stanko Gerjolj je v okviru razprave glede svojega motivacijskega pisma predlagal, da bi imeli  le eno srečanje za člane društva in še športno srečanje/piknik poleti. To srečanje naj bi potekalo od petka do nedelje in bi bilo hkrati tudi strokovno izobraževalno. Udeleženci srečanja bi potem dobili  potrdilo o sodelovanju, ki bi ga lahko uporabili pri svojem permanentnem izobraževanju v krščanski geštaltpedagogiki. Za B-graduacijo/napredovanje se trenutno zanima že okoli 30 članov društva.  Za stopnjo B (geštalt svetovalec) je potrebno imeti ponovno 240 ur izobraževanja > 1/3 strokovnih izobraževanj, 1/3 samostojnega dela v obliki izvedbe tečajev/izobraževanj, 1/3 člankov, dela  na drugih področjih.

V Augsburgu bodo na letošnjem mednarodnem srečanju določili, koliko kreditnih točk morajo člani društva pridobiti v določenem obdobju, da lahko še ostanejo aktivni član društva.  Stanko predlaga, da člani pridobijo najmanj 10 kreditnih točk v petih letih.  

 

 

Alfons je predlagal, da  pripravimo tudi seznam izobraževanj in duhovnih obnov iz preteklosti, da pripravimo arhiv Društva, kjer bi člani lahko videli teme in udeležence srečanj ter tiste, ki so srečanja pripravili. Ob tem bi pripravili tudi seznam vseh ki so šli skozi program geštalt pedagogike in sicer po generacijah.

 

Predlog je bil, da bi bilo izobraževalno srečanje vsako leto 3. konec tedna v novembru.

Mari je izpostavila še datum letne skupščine društva, za katere je pomembno, da so na začetku leta. Predlog je bil, da bi se dobili na skupščini društva marca na t. i. krajšem srečanju za vse člane društva s kakšnim kratkim, bogatim impulzom.

 

Stanko bo v motivacijskem pismu članom društva vse člane povabil na poletni piknik, ki se bo letos odvijal 28. junija 2015 na Stankovi domačiji na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem.

 

K 4) Stanko je za letos decembra rezerviral dva termina za duhovno obnovo za družine v  decembru, in sicer od 4. do 6. decembra 2015 ter od 18. do 20. decembra 2015.

Stanko predlaga, da bi  bila za vsako srečanje družin druga ekipa voditeljev skupin. Tako bi dobilo več geštaltistk in geštaltistov priložnost za nabiranje izkušenj.

 

K 5) Priprava na zakon. Stanko Gerjolj je predstavil vprašalnik glede priprave na zakon, postavljen s strani SŠK. Ugotavljamo, da imamo v društvu dovolj kompetenc za ustrezno pripravo. Priprave na zakon po načelih geštalt pedagogike so sicer že potekale, gre za to, da bo priprava potrjena tudi s strani SŠK. Izpolnjeni vprašalnik bo Stanko posredoval SŠK. Ustrezna potrdila je že pripravila Miriam.

.

K 6) Seminar, III. enota. Tim, ki izvaja seminar, tokrat ne bo kompleten. Tretja enota predvideva samostojno delo v podskupinah, kar je v našem primeru dobro. Miriam je pripravila program in ustrezne pripomočke, da udeleženci seminarja ne bodo v ničemer prikrajšani.

K 7) Razno.
Konec septembra bo mednarodno srečanje v Augsburgu. Udeležil se ga bo Stanko, možno je, da se z naše strani udeleži še kdo.
Ob letošnjem kratkem gostovanju na Teološki fakulteti Univerze v Splitu se je Stanko dogovoril za daljše sodelovanje med poletnimi meseci 2016. O sodelovanju drugih bomo še govorili na naših kasnejših srečanjih. Na razpis, ki se nanaša na sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško, je vložena tudi prijava projekta, ki predvideva 7 tedenskih srečanj (4 v Splitu in 3 v Sloveniji) ter zaključni simpozij v Splitu, odgovor pričakujemo enkrat septembra. Projekt se bo izvajal v letih 2016 in 2017, če bo sprejet seveda. Nanaša pa se na geštaltistično svetovanje strokovnjakom za rizične skupine in bo vanj vključena tako Karitas Nadškofije Split kot Škofijska Karitas iz Ljubljane.

V Zgornjih Pirničah, 23 . 05. 2015                                                       

 Zapisnik zapisali:

 Mihaela Kastelec

Miriam Stanonik

Lokacija:
Print Friendly and PDF