Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 6. SEJE UO DKGP

ZAPISNIK SESTANKA  UO DKGP, TEOLOŠKA FAKULTETA, 14. september 2015, ob 13.00
Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Janez Vodičar, dr. Fonzi Žibert, mag. Mihaela Kastelec, Mari Žabjek, Ana Rožman, Miriam Stanonik
Seja je potekala v kabinetu na TEOF UNI Ljubljana
Dnevni red:
1.) Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja OU DKGP
2.) Augsburg 2015
3.) Seminar, šesta generacija
4.) Duhovna obnova, november 2015
5.) Adventno srečanje za zakonce, Celje 2015
6.) Motivacijsko pismo (B-graduacija)
7.) Razno

Sklep 1. ad 1.)
Pripomb na zapisnik zadnje seje UO ni bilo in zapisnik je bil soglasno potrjen.

Sklep 2. ad 2.)
Srečanje ARGE bo letos 26. in 27. 9.  in se ga udeležita Stanko Gerjolj in Janez Vodičar.
Odhod z osebnim avtomobilom v soboto zjutraj, začetek srečanja je ob 14.00 v Augsburgu. Stroške poti in bivanja se po sklepu UO društva povrne.

Sklep 3. ad 3.)

Peto srečanje šeste skupine bo 13. – 15. 11. 2015 v Celju. Tema: sociogram in postavitev družine.
Skladno z načrtom dela dogovorimo spremembe. Miriam pripravi natančen načrt dela za ves team.

Sklep 4. ad 4.)
Adventno srečanje članov društva bo 20. in 21. 11. 2015.
Kraj srečanja bo javljen naknadno (Leničev dom!). Kot je v navadi, začnemo srečanje pred večerjo (18.00) in delamo v petek zvečer in malo v noč ter v soboto ves dan do 18.00. Načeloma bo izvajalka gostja, Nuša Turk. Stanko z njo dogovori natančen program.

Sklep 5. ad 5.)
Zdaj že tradicionalno adventno srečanje za zakonce bo v Celju letos organizirano v dveh terminih: 4. – 6. 12. 2015 in 18. – 20. 12. 2015. Prvo srečanje z naslovom »Viharji v mojem življenju« in drugo »Viri moči – iz česa živim«.
Stanko sporoči naslova v Celje. Vsi zainteresirani zakonci se prijavite kar neposredno  v Celje. Tam bodo tudi urejali zasedenost – največ 20 parov na srečanje.

Sklep 6. ad 6)
Stanko pripravi motivacijsko pismo za B-graduacijo.
Že pri vabilu za adventno duhovno obnovo je potrebno zapisati, da bo to srečanje tudi pogled »z druge strani«, na morda nekoliko drugačen način, in se že upošteva na eno od srečanj B-graduacije. Potrebno pa je doreči še dva termina, kjer bosta vsebinsko lahko štela za napredovanje. Enega od terminov bo zagotovo izpeljal Franz Feiner. Predvidoma bodo to termini: november 2015, maj/junij 2016 in oktober 2016. Natančnejše informacije ob dogovoru s Franzem pripravi Stanko.

Ad 7.)
Izobraževanje za novo generacijo, 7. generacijo geštaltpedagogov
Ana Rožman ima že prijave 10 kandidatov, pričakuje še 5 prijav in to vse preko Teološke fakultete. Za izobraževanje preko društva pa tudi Stanko Gerjolj ve za 7 kandidatov in Ana še za 2. Prijave za izobraževanje preko TEOF UNI so odprte še do 15. 10. 2015.
Načeloma bosta za novo skupino dve srečanji do konca leta 2016;  15. – 17. 4. 2016 in 6. – 9. 10. 2016, seveda obakrat v Celju. Stanko in Miriam pripravita še preostale temine srečanj z vsebinsko usklajenostjo.

Gospod župnik Ivan Šelih (Šmartno ob Dreti in Bočna) želi izpeljati letošnji misijon v župniji po načelih/metodah geštalta.
Misijon bi bil 27. – 29. 11. 2015 in 27. – 29. 12. 2015. Delo bi potekalo v več skupinah – z odraslimi, z najstniki/mladino, in delo z otroki po triadah OŠ (1.-3., 4.-6. in 7.-9. razred). Team za misijon je v nastajanju.

Fonzi izpolni obljubo Franzu, da mu do 18. 9.  2015 pošljemo kratko predstavitev društva DKGP, cca 1400 znakov. Napiše osnutek (še v ponedeljek) in ga pošlje v branje in morebitno dopolnitev UO. V sredo zjutraj (16. 9.) ga pošlje v prevajanje Ivi Nežič Glavica.   Iskren hvala obema za delo!

Seja je bila zaključena ob 15.00.

Zapisala:
Miriam Stanonik

Lokacija:
Print Friendly and PDF