Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 11. SEJE UO DKGP

ZAPISNIK 11. SESTANKA  UO DKGP, LAZARISTI, Maistrova 2, Ljubljana

14. novembra  2016, ob 15.00

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj,  dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, Miriam Stanonik, Mari Žabjek

Opravičili: Mihaela Kastelic.

Seja je potekala pri lazaristih, Maistrova 2, v Ljubljani.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja OU DKGP, 24. 9. 2016
 2. Supervizija
 3. B-graduacija
 4. Finančno poslovanje
 5. Udeležba in potrdila
 6. Razno

 

Ad1/

Sklep 1/1: Zapisnik 9. seje UO DKGP z dne 24. 9. 2016 se v zapisani obliki sprejme.

Ad2/

 • Supervizija za tim – je bila izpeljana 10. 10. 2016 (po 2. srečanju s 7. skupino) ob 17.00 v prostorih Teološke fakultete. Supervizorka Špela TUŠEK STRNIŠA je odlično izpeljala. Velja, glede plačevanja – enkrat društvo, drugič TEOF.
 • Mari opozori, naj bo račun na Društvo, poslano pa zanjo. Da ne bo zamud s plačevanjem ali pa izgubljenih računov.
 • Ostaja dogovor, da bodo supervizije na ponedeljke po vikendu s skupino.
 • Rezervirana sta že dva naslednja termina – januarja in marca.

Ad3/

            Potrebno je razpisati B-graduacijo, saj smo zavezani štetju kreditnih točk.

            Sklep 2/3: razpis objavimo na spletni strani.

            Sklep 3/3: vsem, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, pošljemo povabilo k vpisu v izpopolnjevanje, B-

graduacijo. Termin prijav: od razpisa do zadnjega februarja 2017.

Sklep 4/3: zaradi lažje statistike pripravimo enotni formular (prijavnico). V pregled jo konec

prihodnjega tedna pošlje Janez.

Sklep 5/3: Cena za skupino udeležencev izobraževanja za B-graduacijo se oblikuje po istem ceniku

kot za A-graduacijo in znaša 35 €/osebo/dan.

Stroški bivanja se vedno poravnajo na kraju bivanja in niso všteti v kotizacijo.

Načrtovane ure izobraževanja so v okviru zaprte skupine, predvsem zanje.

            Sklep 6/3: Skupina slušateljev se oblikuje med 5 in 20 udeleženci

Ad4/

            Mari nas seznani s finančnim stanjem društva pred iztekom koledarskega leta.

            Sklep 8/4: S Stankom Miriam preveri potne naloge in pogodbe.

            Mari tudi opozori, da je bilo za leto 2016 plačanih zelo malo članarin.

            Sklep 9/4: izkoristimo adventno srečanje v Adergasu za opozorilo in pobiranje članarin.          

Ad5/

 • Izobraževanje 6. skupine – (1. – 4. 12. 2016) – zadnje zaključno srečanje – potrdila za udeležence ter ostale tozadevne potrebe pripravi Miriam. Tiskajo pri Salve.  

Sklep 10/5: Miriam ob pripravi potrdil preveri odsotnost udeležencev po posameznih temah in glede na izstopajočo temo pripravimo nadomestno/dopolnilno srečanje, kot je to že v navadi. Datum izvedbe: 3. – 5. 2. 2017 v Celju.

Za takratno srečanje obvestimo tudi Franza, da bi kaj pripravil. Bo pa več teorije. To srečanje bo za tiste, ki so kasneje začeli, ali enkrat manjkali ter za tiste, ki so vpisali izobraževanje geštalt pedagogike preko UNI LJ. Če je kdo manjkal dvakrat, sam poskrbi za nadomeščanje takrat, ko ima to temo nova skupina, ali se pridruži kateri skupini v tujini.

Sejo zapusti Janez ob 16.35.
Sejo zapusti Mari ob 16.40.

Ad6/

 • Stanko preveri možnost, da bi se izobraževanja v 7. skupini, ne glede na to, da sta dve srečanji že bili, udeleževala tudi gospa Gabi ČAKŠ, ki pa bi bila sicer vpisana v 8. skupino

            Sklep 11/6: Gospa naj se vpiše in pridruži z delom v 7. skupini.

 • Ana je že poskrbela za naslednja načrtovana srečanja – postno in adventno, da tik pred zdajci ne bo zagate s prostimi kapacitetami.

Sklep  12/6: Postna duhovna obnova z občnim zborom društva bo od 18. 3. do 19. 3. 2017.   
Začetek 18. 3. ob 10.00 in zaključek v nedeljo s kosilom. Pred tem podelitev vseh priznanj.        

Sklep  13/6: Adventna duhovna obnova bo 17. – 18. 11. 2017 v Veržeju.

Sklep  14/6: Fonzi objavi oba termina in kraj na splet.

 • Decembrska duhovna obnova za zakonce bo zaradi velikega interesa v dveh terminih.

9. – 11. 12. 2016 – »Kaj sem doživel in kaj sporočam otrokom« – začetek ob 19.00 in zaključek do 13.00 v nedeljo. Tim: Stanko, Miriam, Ana;

16. – 18. 12. 2016 – »Samopodoba in samospoštovanje« – začetek ob 19.00 in zaključek do 13.00 v nedeljo.  Tim: Stanko, Miriam, Ana, Fonzi;       Pri obeh srečanjih je načrtovano tematsko delo z otroki in mladostniki. Izpeljali ga bosta Barbara Alič in Mateja Centa.

 • V razmislek: 8. skupina kandidatov za geštalt pedagoge je polna. Vstopno srečanje zanje bi bilo oktobra 2017, natančneje 20. – 22. 10. 2017.

Naslednja seja UO DKGP bo 3. 12. 2016 ob 14.00 v Celju.

Seja je bila zaključena ob 17.05.

Zapisala: Miriam Stanonik

Lokacija:
Print Friendly and PDF