Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 12. SESTANKA UO DKGP, Sv. Jožef, Celje. 2. december 2016, ob 14.00

ZAPISNIK 12. SESTANKA  UO DKGP, Sv. Jožef, Celje

2. december  2016, ob 14.00

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj,  dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, Miriam Stanonik,

Opravičili: Mihaela Kastelic, Mari Žabjek

Prisotni drugi: Iva Nežič Glavica, Gašper Gašperšič

Seja je potekala pri Sv. Jožefu, v Celju.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja OU DKGP, 14. 11. 2016
  2. Formalno izobraževanje
  3. Neformalno izobraževanje
  4. Širitev dela, nove potrebe
  5. Razno

 

Ad1/

            Dopolnitve: 1.- Obvestilo o prijavnici za B-graduacijo razpošljemo po adresarju.

2.- Pošljemo poziv: Kdor je vpisan preko UNI, naj napiše/odda nalogo do 30. 1. 2017  mentorjema Stanku Gerjolju ali Janezu Vodičarju.

3.- postno srečanje 2017 je rezervirano v Repnjah.

4.- srečanje postno 2018 bo 10. – 11. 3. 2018

5.- srečanje adventno 2018 bo 16. – 18. 11. 2018

Sklep 1/1: Zapisnik 11. seje UO DKGP z dne 14. 11. 2016 se v zapisani obliki z dopolnitvami sprejme.

 

Ad2/

            V tem vikendu zaključuje z izobraževanjem 6. skupina geštaltistov.

            Termini za 7. skupino so dodeljeni in tim tudi: Stanko, Iva, Janez, Mateja, Gašper, Ana in Miriam.

Znan je datum 1. srečanja 8. skupine: 20. – 22. 10. 2017 v Celju. Predviden delni tim: Stanko, Fonzi, Mateja, Ana, Miriam.

Hitro se bo obrnil čas do 1. srečanja v Splitu; tim: Janez Vodičar, Stanko Gerjolj, Andrej Šegula, Miriam Stanonik.

 

Ad3/

            Pred nami sta dva duhovna vikenda v Celju za zakonce, Šola za starše.

Za prvega (9. – 11. 12. 2016) je trenutno prijavljenih 15 parov. Tema: Radost ljubezni v zakonu in družini

Za drugega (16. – 18. 12. 2016) je vse zasedeno in prihaja 24 parov. Tema: Samopodoba in samospoštovanje

           

Sklep 2/3: V prihodnjem letu bi začeli z birmanskimi duhovnimi vajami po geštalt metodah in sta jih pripravljena s sodelavci (po potrebi) izvajati Fonzi Žibert in Gašper Gašperšič.  Zaenkrat je načrt tak: kot duhovni vikend – vstopali pa bi morda v Novem mestu; Adergasu … Preverimo še zasedenost posameznih lokacij pred razpisom.

 

Ad4/

Razmišljali smo o novih potrebah, izzivih, širitvi dela, društva, morda drugačnem statusu, kot zavod.

Sklep 3/4: Glede razmisleka in tudi sočasnih računovodskih vprašanj načrtujemo srečanje s strokovnjakom s tega področja.

           

Ad5/

Sklep 4/5: Zaključna refleksija po končanem seminarju-izobraževanju 6. skupine bo 22. 12. 2016 ob 19.00 pri Janezu. On obvesti o natančni lokaciji.

Sklep 5/5: čas je, da si tim priskrbi nove delovne majice. Poskrbi Miriam (Fonzi M, Gašper M, Iva S, Stanko M, Ana M, Janez M, Miriam L, Mateja S) – predračun.

 

Naslednja seja UO DKGP bo 18. 1. 2017 ob 19.00 v Ljubljani, na TF.

Seja je bila zaključena ob 15.00.

            

Zapisala:

Miriam Stanonik

Lokacija:
Print Friendly and PDF