Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 13. SESTANKA UO DKGP, Teološka fakulteta, Ljubljana

ZAPISNIK 13. SESTANKA  UO DKGP, Teološka fakulteta, Ljubljana

18. januar  2017, ob 19.00
Prisotni:
dr. Stanko Gerjolj,  dr. Fonzi Žibert, Ana Rožman, Mari Žabjek, Miriam Stanonik
Opravičili: Mihaela Kastelic, dr. Janez vodičar
Prisotni drugi: Iva Nežič Glavica, g. Glavica
Seja je potekala na Teološki fakulteti

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja OU DKGP, 2. 12. 2016
 2. Formalno izobraževanje
 3. Neformalno izobraževanje
 4. Računovodska vprašanja
 5. Razno

Predlog spremembe dnevnega reda: 4. točka dnevnega reda se obravnava kot prva, nato po predlaganem zaporedju.

Sklep: soglasno potrdimo spremembo dnevnega reda

Ad4/   

 Zaradi vseh dejavnosti, ki jih v tem trenutku društvo že ima in zaradi njihovih morebitnih širitev, javnim priznanjem in raznolikosti, se že nekaj časa ukvarjamo z vprašanjem možne širitve društva v zavod/inštitut …

            Vprašanje, zastavljeno strokovnjaku, je bilo vezano na ustanovitev zavoda in / ali društva, sočasnost, zahtevani ustanovitelji, pogoji delovanja … Iz izkušenj, ki jih ima, in ob vsem strokovnem znanju, je postregel z mnogimi odgovori, ki bodo v bližnji prihodnosti ob utemeljeni in poglobljeni diskusiji pomagali pri ključnih odločitvah.

Zagotovo pa Društvo za krščansko geštalt pedagogiko ostaja!                       

Ad1/

            Pregledamo zapisnik. Realizirani vsi ostali sklepi, nerealiziran ostaja sklep 5/5 o nakupu in pripravi novih majic za tim. Realiziramo v prihodnosti.
Sklep1/1: Zapisnik 12. seje UO DKGP z dne 2. 12. 2016 se v zapisani obliki s pripombo soglasno sprejme.

Ad2/

 • Za nadomestno srečanje geštaltistov v Celju, 3. – 5. 2. 2017, je trenutno 9 prijavljenih. Verjetno bo še kdo, a ni videti potrebe, da bi širili tim. Lahko izpeljeta Stanko in Miriam.

Sklep 2/2:  Srečanje izpeljeta Stanko in Miriam.

 • Naslednje redno srečanje 7. skupine bo 23. – 26. 3. 2017 in tema bo glede na cerkveno leto – Bibliodrama.

Sklep 3/2: zaradi lažjega nadomeščanja tistih, ki imajo še kakšno dolžnost, objavimo na spletni strani ob datumih tudi teme.

 • V Splitu (24. – 26. 2. 2017)še nimajo končnega števila udeležencev. Predvideno med 15 in 20 udeležencev.

Tim – glede na končno število – Stanko, Miriam, Andrej.

Sklep 4/2: Stanko do ponedeljka, 20. 2. 2017, pridobi končno število – zaradi organizacije.

Ad3/

 • Postna duhovna obnova: tako kot je utečeno, bo v tem času tudi občni zbor društva. Dobimo se v Repnjah, v soboto, 18. 3. ob 10.00 in zaključimo v nedeljo, 19. 3. 2017 s kosilom ob 13.00.

Vsebina druženja bo vezana na ples. Teoretični del prevzameta Janez in Stanko, praktičnega Miriam.

Vsako leto na občnem zboru/volilni skupščini podelimo tudi morebitne naslove »geštalt pedagog«, »geštalt sotrener« in »geštalt trener«.

Sklep 5/3: Janez in Stanko pošljeta Miriam seznam tistih, ki dobijo spričevala, da jih pravočasno pripravimo.

Sklep 6/3: Miriam pripravi listine o napredovanju.

Sklep 7/3: Pripraviti velja splošni obrazec kot potrdilo o udeležbah na srečanjih – zapisane ure, saj bodo ta potrdila o aktivnih izobraževanjih obvezna priloga pri B-graduaciji.

Sklep 8/3: Miriam preveri, če je tokrat volilna skupščina.

DA. Miriam je preverila. Tokrat je VOLILNA SKUPŠČINA.

 • Priprava na zakon: načrtovano ostaja – v Ljubljani v študentskem domu; trenutno so prijavljeni trije pari. Če bo 5 parov, bomo tudi letos izvedli.

Zagotovo bo v Boštanju – vsaj v dveh skupinah, obakrat po 10 parov.

 • Priprava na birmo: Tečejo dogovori za priprave v Velesovem.

Dogovorjeno je že za priprave v Predosljah.

Dogovorjeno je za priprave v Stični in Ivančni Gorici  2x v soboto – predvidoma v mesecu februarju in marcu. Izvajalci: Metka, Fonzi, Gašper, Darja.

 • Geštalt v Ukrajini:  23. 1. 2017 odhajata v Ukrajino Stanko in Metka. Izpeljala bosta enotedenski seminar za afriško-azijske študente v Ukrajini. Vse stroške nosi zakonska skupina – za udeležence v Ukrajini in potne stroške obeh izvajalcev. V naših vrstah veje misijonarski duh. Bogu hvala zanj

Ad5/

 • Predlog: poskrbeti je potrebno za osvežene sezname, kdo je šel skozi proces izobraževanja in kdo je oddal nalogo, s tem pa postal geštaltpedagog.
 • Pregledamo naslednja srečanja – duhovne obnove:
 • Postna 2017 – Repnje, 18. – 19. 3. 2017
 • Adventna 2017 – Veržej, 17. in 18. 11. 2017
 • Postna 2018 – Adergas, 10. – 11. 3. 2018
 • Adventna 2018 – Adergas, 17. – 18. 11. 2018

Fonzi vse zgornje datume objavi na spletni strani društva.

 • V februarju 2017 z dopisom spomnimo udeležence 6 skupine na plačilo zadnjega, že izpeljanega, srečanja, decembra 2016, v Celju. 

Sklep 9/5: Ta sklep se prenaša s prejšnje seje - čas je, da si tim priskrbi nove delovne majice. Poskrbi Miriam (Fonzi M, Gašper M, Iva S, Stanko M, Ana M, Janez M, Miriam L, Mateja S) – predračun.

 

Naslednja seja UO DKGP bo 15. 3. 2017 od 15.00 dalje v Novigradu.

Seja je bila zaključena ob 21.30.

            

Zapisala:

Miriam Stanonik

Lokacija:
Print Friendly and PDF