Avtor: orgespedagog Objavljeno: 9. 01. 2013

Stanko Gerjolj: ŽIVETI, DELATI, LJUBITI Naslovnica knjige...

KNJIGA PRI CELJSKI MOHORJEVI DRUŽBI /Stanko Gerjolj/ ŽIVETI, DELATI, LJUBITI (376 Strani). Knjigo lahko dobite v vseh trgovinah Celjske Mohorjeve...

Naslovnica knjige...

V uvodu avtor spregovori o Svetem pismu kot knjigi življenja in o tem, kako medsebojni odnosi ljudi odrešujejo. Jedro knjige sestavljajo tri poglavja: 1. Bog nas kliče in blagoslavlja (ob zgledih od Abrahama do egiptovskega Jožefa), 2. Mojzesova pot od "izgubljenega sina" do narodnega voditelja, 3. Angeli v našem življenju (ob zgledu Tobija in njegovih staršev).
Knjiga Živeti, delati, ljubiti je po eni strani sad dolgotrajnega znanstvenega raziskovanja in na visoki strokovni ravni, hkrati pa napisana v razumljivem jeziku in lepo berljiva. Namenjena je staršem ter učiteljem in vzgojiteljem, pomembne življenjske orientacije pa bodo našli v njej tudi odraščajoči in mladi, ki razmišljajo o svoji prihodnosti. Toplo jo priporočam zakonskih skupinam in skupinam, ki se pripravljajo na zakon.
(msgr. Alojz Uran, nadškof)
V ospredju so problemi odraščanja in odnosov starši - otroci, ki so preskusni kamen človekovega vstopa v svet. V vseh razsežnostih človeškosti se v tem vedno živem zrcalu človeka razodevajo svetopisemske zgodbe kot paradigme sicer vsakdanjih in preprostih, a pretežno zapletenih položajev človeka v njegovih osebnih in stvarnih odnosih, povezanih z njegovim odraščanjem. V času postmoderne ugnezditve individualizma avtor na podlagi svetopisemskih zgodb postavlja v ospredje zapletenost, a obenem temeljnost odnosov, ki se lahko razpletajo le v pristnosti odnosa človek-človek-Bog.
(dr. Janez Juhant, filozof in teolog)
Z Živeti, delati, ljubiti dr. Stanka Gerjolja smo v slovenskem prostoru dobili povsem svojstveno vzgojno publikacijo. S pomočjo psihološke in simbolične interpretacije nas, mestoma na presenetljiv način, sooča s svetopisemskimi liki. Takšnega Abrahama, Sare, Izaka ... nismo vajeni. Toda knjiga nas vabi, naj jih odkrijemo v sebi in jih sprejmemo, saj živijo v nas, se poistovetimo z njimi v dobrem in slabem, da se potem lahko spreminjamo.
(dr. Snežna Večko, biblicistka)
V treh poglavjih so bralcu v smiselni povezavi predstavljene Prva in Druga Mojzesova knjiga ter Tobitova knjiga. Avtor v vsakem poglavju posebej razkriva neverjetno, železno logika ponavljanja in grešnosti, ki se prenaša iz roda v rod in ki je hkrati tako globoka in naravna, da se samo čudimo, zakaj so jo psihološke teorije začele odkrivati nič več kot šele pred pol stoletja.
(dr. Tomaž Erzar, psiholog in družinski terapevt)

Stanko Gerjolj: ŽIVETI, DELATI, LJUBITI