Avtor: orgespedagog Objavljeno: 8. 01. 2013

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

Društvo za krščansko geštalt pedagogiko Slovenije

(DKGP)

 

Krščanska geštalt pedagogika je v Sloveniji zelo mlada. Niti ni še polnoletna. Formalno je bilo društvo ustanovljeno leta 2001.

Za inkulturacijo geštalt pedagogike na slovenskih tleh je poskrbel (in skrbi) ddr. Stanko Gerjolj, ki ga tukaj vidimo vsaj v dveh osnovnih vlogah. Je kot tisti, ki je prenesel koncept preko Karavank na naše ozemlje in kot tisti, ki je uspel povezati del dejavnosti Teološke fakultete z dejavnostmi geštalt pedagogike. Te povezave se za majhen slovenski prostor kažejo kot zelo dobrodošle pa tudi učinkovite.

 

Dejavnosti društva

 

1. Društvo za krščansko geštalt pedagogiko Slovenije (DKGP) temelji na teh povezavah in tako svoje seminarje izvaja v soorganizaciji s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za integrativno geštaltpedagogiko iz Avstrije (IIGS). Tu velja posebna zahvala dr. Franzu Feinerju, ki vsa ta leta velikodušno deli svoje znanje in izkušnje z nami.

V letih 2012-2014 poteka izobraževanje že pete generacije geštalt pedagogov in pedagoginj. Glede na prebivalstvo se tako Slovenija kaže kot dežela z odličnim potencialom.

Formalno je v društvo včlanjenih okrog osemdeset ljudi.

 

2. Poleg seminarjev, ki potekajo praviloma v Celju, društvo skrbi za duhovne obnove (advent, post) in priložnostna srečanja (jesenski piknik). Na ta način ohranjajo stik z »geštaltom« tudi tisti, ki so že končali formalno izobraževanje.

 

3. Društvo je ustvarjalno tudi pri pripravi publikacij in projektov. Tako je društvo izdalo zbornik zaključnih nalog izobraževanja iz krščanske geštaltpedagogike »Ustvari me znova« (ur. S. Gerjolj in M. Stanonik, 2007). Drugi zbornik - pod naslovom Geštalt pedagogika nekoč in danes pa je izšel leta 2011 (ur. S. Gerjolj, M. Stanonik, M. Kastelec).

Posamezni člani društva sodelujejo tudi pri drugih publikacijah, npr. Zeitschrift für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge.

Izdana sta bila tudi dva CD-ja s plesno glasbo.

Kar nekaj raziskovalnih del iz geštalt pedagogike je bilo narejenih v povezavi s študijem na Teološki fakulteti: diplomske, magisteriji, doktorske disertacije. Za naše področje so ta dela zelo pomembna, saj v slovenščini še ni obširne literature iz tega področja.

 

4. Pomemben del dejavnosti predstavlja praktično delo članov na terenu. Lepo število namreč deluje v šolstvu, kjer se kažejo dobri izzivi in priložnosti za geštaltistične pristope. Zaenkrat je to bolj prepuščeno pogumu in navdihu posameznikov, saj naš šolski sistem še ne podpira najbolj izkustvenega učenja. Podobno velja za področje pastorale. Tudi tu je veliko možnosti, človeška bitja pa smo že po naravi bolj dojemljiva za izkustvene pristope. Tako pri verouku kot pri delu s skupinami odraslih se geštalt pedagogika kaže kot priložnost, ki je ne bi smeli ignorirati.