5. GENERACIJA. ENOTA 4B - PRAVLJICE

Janko in Metka zelo drugače, meditacija.

Izberemo "svojo" pravljico iz otroštva.: naslov, nekaj stavkov, in izberemo osebo, s katero se identificiramo. Ustvarimo kip izbrane osebe.

Osebna pravljica. V besedi in ilustracijah. 

Branje pravljic v dvojicah.

Refleksija o pisanju in branju pravljic.

Teoretični del: prepoznavanje in zavedanje arhetipov. Prepoznavanje odnosov preko pravljic.