Avtor: orgespedagog Objavljeno: 15. 01. 2014

TERAPEVTSKI ELEMENTI V PROCESU CELOSTNE RELIGIOZNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA S POUDARKOM NA GEŠTALTISTIČNEM PRISTOPU. Doktorska disertacija. 2013.

Žibert, Alfons, 2013. Terapevtski elementi v procesu celostne religiozne vzgoje in izobraževanja s poudarskom na geštaltističnem pristopu: doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.

Mentor ddr. Stanko Gerjolj.

Pregled vsebine

/Iz povzetka/ ... V zadnjih desetletjih smo priča velikim razočaranjem na šolskem in religioznem področju. V šolah se, vsemu znanju navkljub, dnevno srečujejo z disciplinskimi težavami, s pojavi nasilja, izključevanja, nestrpnosti do drugačnih in raznimi oblikami kriminala. V Cerkvi se že leta ukvarjamo s problemom birmancev, ki so o veri po več letih verouka kar dobro poučeni, takoj po birmi pa opustijo vsak stik s Cerkvijo.

Pedagogika, ki je temeljila zgolj na kognitivnem pristopu in kopičenju znanja, se je tako na religiozni kot civilni ravni pokazala kot neučinkovita in neustrezna. Sodobna pedagogika, okrepljena  zlasti z raziskavami na področju nevroznanosti ugotavlja, da je človek celota, zato je potrebno v vzgojne in izobraževalne procese vključevati tudi čustva in telo, ne le razuma. Religiozna edukacija in šolski sistem stojita pred enakimi izzivi celostnega učenja in inkluzivne pedagogike.

Razvoj religiozne dimenzije je nujno povezan z razvojem drugih dimenzij pri človeku. Veličino in pomen religiozne dimenzije danes potrjujejo humanistične vede in nevropsihologija. Sodobna znanost potrjuje, da razvijanje ene vrste inteligentnosti pripomore k razvoju vseh drugih. V tem kontekstu se kaže religiozna inteligentnost enakovredna in kompatibilna z vsemi drugimi. Z upoštevanjem religiozne dimenzije razvijamo druge dimenzije, pa tudi medverski in medkulturni dialog.

Med celostne in izkustvene pristope k obravnavanju religiozne edukacije se umešča krščanska geštalt pedagogika. Njen temelj je biblična antropologija. Sveto pismo pojmuje človeka celostno in v komunikaciji s svojim Stvarnikom. Osebe Svetega pisma kažejo, kako jih je Bog skozi njihovo osebno zgodovino spremljal, vzgajal in jim skozi preizkušnje pomagal do prečiščenih odnosov. Identifikacija s svetopisemskimi liki zajema človeka v vseh njegovih dimenzijah in mu tako, preko komunikacije z Bogom in drugimi, odpira terapevtsko in edukativno razsežnost življenja.

Liturgija je drugi steber religiozne edukacije. Tudi tu je ključnega pomena celovito in izkustveno doživljanje bogoslužnih vsebin. Krščanska geštalt pedagogika tako nagovarja človeka celovito, na njegovi kognitivni in emocionalni ravni.

Geštalt pedagoški pristop v procesu celostne religiozne edukacije lahko ovrednotimo kot terapevtski pristop. Omogoča namreč terapevtske procese na intrapersonalni, interpersonalni in sistemski ravni. Omogoča zdravljenje osebnih ran, ranjenih medsebojnih odnosov in sistemskih anomalij. Pastoralno delo s posameznimi skupinami daje dobre rezultate in s tem tudi upanje in zdravo vizijo pastoralnim delavcem.

Ključni terapevtski element celostne edukacije je iskanje ravnovesja med kognitivno, emocionalno in duhovno dimenzijo. Geštalt pedagoški  pristop se z upoštevanjem in vključevanjem emocij in duhovne razsežnosti izkaže kot ustrezen odgovor na izzive in težave, s katerimi se soočamo na področju religiozne edukacije in edukacije nasploh.

Kazalo vsebine ...