Avtor: Objavljeno: 15. 01. 2014

IZKUSTVENO UČENJE, GEŠTALT TERAPIJA, GEŠTALT PEDAGOGIKA

Osnovni pojmi o izkustvenem učenju, koncepti geštalt terapije, integrativna geštalt pedagogika ... (pdf oblika)

Vzeto iz:Žibert, Alfons. 2013. Terapevtski elementi v procesu celostne religiozne vzgoje in izobraževanja s poudarskom na geštaltističnem pristopu: doktorska disertacija, (str. 24-60).Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.Mentor ddr. Stanko Gerjolj.