Avtor: orgespedagog Objavljeno: 15. 03. 2014

Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije...

Dostopno na spletu:

Katja Jarc. 2012. Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju: specialistično delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1014/1/Specialisti%C4%8Dno_delo_Katja_Jarc.pdf


»Hvala Bogu, ki nam daje vsakdanje
čudeže življenja in nam je podaril
glasbo in ples«.
(Katja Jarc v uvodni Zahvali)