Avtor: Objavljeno: 12. 09. 2017

ZAPISNIK 15. SEJE UO, 24.5.2017

ZAPISNIK 15. SESTANKA  UO DKGP, teološka fakulteta, Ljubljana,

24. maj 2017, od 15.00

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, Mari Žabjek, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v kabinetu TeoF.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja OU DKGP, občnega zbora in volilne skupščine
 2. Formalno izobraževanje, A in B
 3. Neformalno izobraževanje
 4. Odprta vprašanja
 5. Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda

Sklep B: Majčke bodo s koraki geštalta na hrbtni strani – vidim, nagovori me, če pogledam nazaj, zanimivo, da, želim ti, počutim se, občutim to, … + stilizirano drevo z #ludeki#, spredaj logotip društva DKGP. Majčke z ovratniki. Barve različne, a da bo viden napis (Fonzi M, Gašper M, Iva S, Stanko M, Ana M, Janez M, Miriam L, Mateja S) – predračun.

Ad1/

            Pregledamo zapisnik in sprejmemo dve dopolnitvi:

            Sklep1/1: dopolnimo Sklep C – postne duhovne obnove se začno ob sobotah ob 10.00 in začnemo z
            občnim zborom in končamo v nedeljo s kosilom.

Sklep2/1: dopolni se zapisnik volilne skupščine – Na predlog UO DKGP je bilo izvoljeno tudi častno razsodišče DKGP. Člani so: Andrej Šegula, Mihaela Kastelec, Marijana Kopušar.

Sklep3/1: Zapisnik 14. seje UO DKGP z dne 15. 3. 2017 se v zapisani obliki s pripombama soglasno sprejme.

Sklep4/1: Zapisnik volilne skupščine se z dopolnilom sprejme.

Ad2/

 • Določimo datume naslednjih srečanj skupin:

7. skup.

Št. srečanja

datum

tema

kraj

 

5.

8. – 11. 6. 2017

Sporočila staršev, Žiče

Celje

 

6.

15. – 17. 9. 2017

sociogram

Celje

 

7.

23. – 26. 11. 2017

telo

Celje

 

8.

2. – 4. 2. 2018

cilji

Celje

 

9.

18. – 20. 5. 2018

Sanje/David

Celje

 

10.

30. 8. – 2. 9. 2018

resursi

Celje

 

nadomestno

 

 

Celje

 

8. skup.

Št. srečanja

datum

tema

kraj

 

1.

20. – 22. 10. 2017

drevo

Celje

 

2.

18. – 21. 1. 2018

Mojzes, tunel

Celje

 

3.

13. – 15. 4. 2018

čudeži

Celje

 

4.

13. – 16. 9. 2018

Sporočila staršev, Žiče

Celje

 

5.

30. 11. – 2. 12. 2018

sociogram

Celje

 

6.

7. – 10. 3. 2019

Pasijon

Celje

 

7.

7. – 9. 6. 2019

telo

Celje

 

8.

27. – 29. 9. 2019

cilji

Celje

 

9.

29. 11. – 1. 12. 2019

Sanje/David

Celje

 

10.

27. 2. – 1. 3. 2020

resursi

Celje

 

nadomestno

 

 

Celje

 

Split, 1. skupina J

Št. srečanja

datum

tema

kraj

 

1.

24. – 26. 2. 2017

drevo

Split

 

2.

18. – 21. 5. 2017

Mojzes, tunel

Split

 

3.

6. – 8. 10. 2017

Sporočila staršev, »Žiče«

Split

 

4.

1. – 3. 12. 2017

čudeži

Split

 

5.

2. – 4. 3. 2018

Pasijon

Split

 

6.

15. – 17. 6. 2018

sociogram

Split

 

7.

12. – 14. 10. 2018

telo

Split

 

8.

7. – 10. 2. 2019

cilji

Split

 

9.

17. – 19. 5. 2019

Sanje/David

Split

 

10.

30. 8. – 1. 9. 2019

resursi

Split

 

nadomestno

 

 

Split

 

 

B-graduacija

Št. srečanja

datum

tema

kraj

 

1.

1. – 3. 9. 2017

Janez, Stanko - prepuščanje

Celje

 

2.

12. – 14. 1. 2018

Franz - sprejemanje

Celje

 

3.

8. – 10. 6. 2018

Barbara - spremljanje

Celje

 

4.

11. – 13. 1. 2019

- izstopanje

Celje

Sklep5/2: Miriam pokliče v Žičko kartuzijo in se dogovori za naš obisk in mašo. Petek, 9. 6. ob 19.00

Sklep6/2: Petra K in Mateja Centa sta predvideni za naslednji tim kot sotrenerki. Pogoj: oddati morata nalogo za A-graduacijo.

Sklep7/2: Od šolskega leta 2017/18, ko začenjamo z izobraževanjem za B-graduacijo, morajo kandidati za sotrenerja zaključiti A-graduacijo in morajo biti vpisani v program izobraževanja za B-graduacijo.

Sklep8/2: Kotizacija dneva izobraževanja za B-graduacijo znaša 36 €. Dopis udeležencem pripravita Janez in Miriam.

 • Vida Vidmar Kastelic je na UO DKGP naslovila prošnjo za nadaljevanje dela in izobraževanja s to skupino, čeprav bo ponovno manjkala.

Sklep9/2: kandidatka Vida Vidmar Kastelic lahko nadaljuje s to skupino, potrdilo pa pridobi, ko v 8. skupini nadomesti vse zamujeno v matični, 7. skupini. Vse obveznosti, vključno s končno nalogo.

Ad3/   

 • Načrtovana izpeljava duhovnega vikenda za birmance bo v Ivančni Gorici 10. 6. 2017. Izpeljejo Fonzi, Metka in Gašper.
 • Načrtovani športno družinski dan bo v Mariboru, v soboto, 26. 8. 2017.  Vlogo gostiteljice je prevzela Sanja Obaha Brodnjak.
 • S tematskimi delavnicami bomo sodelovali z Gimnazijo Želimlje.
 • S TeoF je prišla pobuda o organizaciji odprte poletne šole za dijake po načelih geštalt pedagogike. Pokrivala bo Mateja Centa.

Ad4/

 • Mari opozori na plačevanje članarine. Spet je zelo slabo. Bo posredovala seznam, kdo je poravnal za leto 2017.
 • Ažurirati in poenotiti je potrebno sezname, da se ne podvajajo in je jasno število članov društva.
 • V pripravi je 2. kongres 2018, od 3. – 5. 8. 2017, v Celju, pri sv. Jožefu.
 • A. Vidmar bo poskrbela za nastop z zborčkom na otvoritvi;
 • Cena bivanja: 39,30 € za enoposteljno, 33,90 € za dvoposteljno, 24,80 € za skupinska ležišča;
 • Kotizacija: kdor ima referat 0 €, udeleženci 70 €,vzhodne države 50 €, štud. 30 €;
 • Večer v Žičah – dogovoril Stanko, maša ob 18,00 v Žički kartuziji, večerjaz zaključnim večerom v Celju
 • V načrtu je misijon v Šentjakobu (Marko Jeromel) po geštalt metodi. Urnik: ob večerih 16. – 20. 10.; sobota 14. 10. in 21. 10. 2017 cel dan (od 9.00 – večerne maše). Predvidenih je 7 - 8 različnih vrst skupin, pričakuje okrog 20 zakonskih parov.

Naslednja seja UO DKGP bo 13. 9. 2017 ob 15.00 na TeoF. Po potrebi pa na dan druženja, 26. 8. 2017.

Seja je bila zaključena ob 17.30.

Zapisala: Miriam Stanonik