Avtor: Objavljeno: 16. 03. 2017

Vnesite vaš naslov

ZAPISNIK 14. SESTANKA  UO DKGP, Novigrad,

15. marec  2017, od 14.30

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, Ana Rožman, Miriam Stanonik

Opravičili: Mihaela Kastelic, Mari Žabjek, Janez Vodičar

Seja je potekala v Novigradu.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja OU DKGP, pregled dejavnosti društva – članov društva
 2. Formalno izobraževanje, načrtovanje
 3. Neformalno izobraževanje, načrtovanje
 4. O prihodnosti in širitvi društva
 5. Občni zbor in volilna skupščina
 6. Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda

Sklep B: Majčke bodo s koraki geštalta na hrbtni strani – vidim, nagovori me, če pogledam nazaj, zanimivo, da, želim ti, počutim se, občutim to, … + stilizirano drevo z #ludeki#, spredaj logotip društva DKGP. Majčke z ovratniki. Barve različne, a da bo viden napis (Fonzi M, Gašper M, Iva S, Stanko M, Ana M, Janez M, Miriam L, Mateja S) – predračun.

Sklep C: Adventna obnova bo vedno bolj študijska, štela bo tudi za B-graduacijo, potekala bo od petka od 17.00 in celo soboto. Udeleženci samo člani društva, gre za interno izobraževanje/poglabljanje. Postna obnova pa je lahko tudi za »zunanje opazovalce«. Takrat je vedno tudi občni zbor društva in skladno s statutom društva volilna skupščina.

Ad1/

            Pregledamo zapisnik. 5/3 in 6/3 danes dopolnimo.

Sklep1/1: Zapisnik 13. seje UO DKGP z dne 18. 1. 2017 se v zapisani obliki s pripombo soglasno sprejme.

Ad2/

 • Nadomestno srečanje geštaltistov v Celju, 3. – 5. 2. 2017, je bilo izpeljano z več udeleženci, kot je bilo pričakovano.
 • V Predosljah je bila izpeljana priprava/duhovne vaje za birmance po načelih geštalta (Fonzi, Metka, Gašper) in sicer v dveh sklopih – 23 in 26 otrok. Izjemen odziv in zadovoljstvo.
 • Izvedeno je bilo že 5. srečanje za Karitas (Stanko in Ana); 18 udeležencev. Zadnja tema je bila telo – izjemno dobro in poglobljeno delo.
 • Stanko in Metka sta januarja 2017 izpeljala projekt »Ukrajina«. Izobraževanja Teden geštaltpedagogike se je udeležilo 19 študentov, od tega 16 medicincev. Z izjemo enega so bili vsi iz Nigerije; in izhajajoč iz njihove kulturne in verske tradicije je bilo izraženo globoko hrepenenje po trajnih odnosih v paru; kar nekaj udeležencev prihaja iz poligamnih družin. Izvedene teme: drevo in zavedanje korenin, kovanci in odnosi, cilji. Izobraževanje je potekalo v angleščini, več je dostopno v poročilu Metke Valič na spletni strani društva.
 • V Splitu (24. – 26. 2. 2017) je bilo izpeljano prvo srečanje. Število je raslo iz dneva v dan, končno je 22 udeležencev. Delo je bilo poglobljeno. Gre za prvo izobraževanje, ki ga vodimo v tujini, preko njihove Teološke fakultete in gre za univerzitetni program. Pripravljenost za delo se poglabljala in stopnjevala, vstopili pa so v popolno neznanko, kar se je v nekaj prvih urah in nalogah dalo čutiti.

             Dogovorili smo se, da naslednje srečanje začnemo že v četrtek popoldan. Tim – glede na končno število –   
             Stanko, Miriam in
Andrej. Janez odsoten, ker je bil v tujini.

Načrtovanje

 • 23. – 26. 3. 2017, Celje, 7. skupina ima 4. srečanje; tema: pasijon; 3,5 dni. Ne vabimo Franza.

Do takrat poskušamo kupiti GONG, premera 60 cm = 350,00 €; Stanko poskrbi za naročilnico na TEOF. (Melodija glasbila d.o.o., Trdinov trg 4, 1234 Mengeš)

 • 18. – 21. 5. 2017, Split, 1. skupina 2. srečanje; tema: Mojzes, tunel. Stanko, Janez, Andrej in Miriam.

Ad3/

 • Stanko obvesti, da so se prijavili le trije pari na priprave na zakon za študente (Dom Tabor, Ljubljana).

Sklep2/3: Zaradi premajhnega števila prijavljenih letos priprave na zakon za študente ne bo.

 • Zaradi izjemnega števila prijavljenih bo Fonzi na svojem koncu izpeljal priprave na zakon kar v treh terminih. Polno zasedena razpisana mesta. 
 • Načrtovana je tudi izpeljava duhovnega vikenda za birmance v Ivančni Gorici. Morda že maja.
 • Načrtovali bomo izpeljavo duhovnih vaj za birmance (za naslednje leto):
 • Na župniji – dnevno prihajanje od doma ali z bivanjem tam + delo
 • Termin – jesenski / zimski čas
 • Do konca septembra izoblikujemo predlog tematskih delavnic; ponuditi šolam – RU, mladinske delavnice ali/oz. kot duhovne obnove, duhovni vikendi za razrede katoliških gimnazij, OŠ.

Sklep3/3: Do konca septembra pripravimo razširjeno ponudbo društva šolam,

 

  Ad4/

 • Glede na naloge, ki jih društvo že ima, želje, potrebe, ki se kažejo, je nujen razmislek o širitvi. Društvo za krščansko geštalt pedagogiko ostaja, do septembra pa razmislimo in pripravimo vse potrebno za ustanovitev Zavoda. S tem se dejavnost širi, povečajo pa se možnosti za enakovredno nastopanje in prijavljanje na javne razpise za različne projekte. Kot društvo, ob uveljavljeni zakonodaji in izkušnjah, namreč nimamo enakih možnosti.

Tudi kot ponudnik svojih programov šolam in drugim zunanjim deležnikom bomo na tak način imeli večji manevrski prostor.

Sklep4/4: Resno se lotimo priprave potrebne dokumentacije.

Ad5/

 • Pregledamo, katerim komisijam in funkcijam preteče konec meseca marca mandat in načrtujemo/iščemo nove kandidate. Miriam predlaga, da funkcijo predsednika tudi v naslednjem obdobju obdrži Fonzi, saj je njegovo delo preds4ednika društva izjemno natančno, transparentno in zelo zavzeto. Ostala dva člana UO njen predlog potrdita.
 • Miriam je pripravljena prevzeti funkcijo tajnice društva. Podpredsednica društva Iva Nežič Glavica – se povpraša za soglasje.
 • Sama volilna skupščina z občnim zborom se odvija skladno s statutom društva. Miriam posreduje Statut društva v fizični obliki Fonziju.
 • Volilna skupščina bo v soboto dopoldan, po kosilu in v nedeljo pa je postna duhovna obnova. Vodi Miriam, ples, Stanko in Janez kaj teorije.

Ad6/

 • Predlog: poskrbeti je potrebno za osvežene sezname, kdo je šel skozi proces izobraževanja in kdo je oddal nalogo, s tem pa postal geštaltpedagog. Pregledati oddane naloge in pripraviti material za izdajo novega zbornika (to zadnje – Stanko, Janez in Miriam).
 • Pripraviti enotna  - društvena potrdila za udeležence adventnih duhovnih obnov (12 ur) in postnih duhovnih obnov (8 ur) – potrebno jih bo uveljavljati kot dokazilo za napredovanje.

 

Sklep5/4: Miriam pripravi osnutke potrdila za udeležence duhovnih obnov.

 • Pripraviti potrdila za udeležence izobraževanja »KARITAS« - 160 ur – izobraževanje na področju karitativnega in socialnega dela po metodah integrativne geštalt pedagogike. 

 

Sklep6/4: Miriam pripravi osnutke potrdila za udeležence izobraževanja Karitas.

 • Miriam pregleda sezname, kdo vse je prejel certifikate – urediti po enotnem klasifikacijskem načrtu.

 

 • B-graduacija: -     Nekaj srečanj bo samo za to skupino. Plačljiva kotizacija kot v skupini A. Potrebno    
                               bivanje vsaj 3 dni skupaj. Najbolje Celje, ker je prostor že »udomačen«.
 • Za kandidate obvezen teden dni izobraževanja v Tinjah ali kjer koli drugod v tujini.
 • Ta hip prijavljenih 14 posameznikov za izobraževanje B, a je prijava še odprta.

 

Naslednja seja UO DKGP bo 24. 5. 2017 od 15.00 dalje v ... (določimo kasneje).

Seja je bila zaključena ob 18.30.

            

Zapisala:

Miriam Stanonik