Avtor: Objavljeno: 20. 09. 2017

ZAPISNIK 16. SEJE UO, 13.9.2017

ZAPISNIK 16. SESTANKA  UO DKGP, Teološka fakulteta, Ljubljana,

13. september 2017, od 14.00

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, Mari Žabjek, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v kabinetu TeoF.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja UO DKGP
 2. Formalno izobraževanje, A in B
 3. Neformalno izobraževanje
 4. Finančno poslovanje
 5. Kongres 2018
 6. Razno

 

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda

Sklep B: Majčke bodo s koraki geštalta na hrbtni strani – vidim, nagovori me, če pogledam nazaj, zanimivo, da, želim ti, počutim se, občutim to, … + stilizirano drevo z #ludeki#, spredaj logotip društva DKGP. Majčke z ovratniki. Barve različne, a da bo viden napis (Fonzi M, Gašper M, Iva S, Stanko M, Ana M, Janez M, Miriam L, Mateja S) – predračun.

Ad1/

Fonzi in Iva na kratko podata poročilo o športno-družinskem srečanju v Mariboru. Ob pohvali organizatorjem se zamislita nad izjemno nizko udeležbo članov društva. Praviloma so se srečanja udeležili le tisti, ki lokalno pripadajo Mariboru in okolici z družinami. Otroci so sicer res neizmerno uživali, a vseeno velja razmisliti o jasno definirani športno-rekreativni varianti.

Sklep1/1: Zapisnik 15. seje UO DKGP z dne 24. 5. 2017 se v zapisani obliki sprejme.

Ad2/

A-graduacija

7. skupina – dober občutek o delu skupine.

Dva kandidata vložila prošnjo za nadaljevanje izobraževanja v naslednji, 8. skupini. Razlogi utemeljeni; kandidatka je veliko manjkala in si želi poglobljenega dela; kandidat pa je zaradi napotitve v tujino izobraževanje v prejšnji skupini moral prekiniti in ga želi nadaljevati in končati.

Pred nami je šesto srečanje skupine v Celju, 15 – 17. 9. 2017. Jaz bom žal odsotna, a pripravim vse potrebno in program, Stanko bo prisotno-odsoten.

8. skupina – naslednji mesec imamo prvo srečanje naslednje/nove skupine. Trenutno 41 prijavljenih, novih, želijo pa trije dokončati začeto v prejšnjih srečanjih. Delali bomo v 4 skupinah, skupne refleksije v celem krogu bodo po vsej verjetnosti nekoliko daljše. Po potrebi bomo nekaj zadnjih izpustili, a ob tem pazili, da »zadnji« ne bodo vedno isti.

Tim: Katja, Mateja, Petra, Ana, Janez Iva, Fonzi, Stanko, Miriam.

 

B-graduacija

1.skupina – dober občutek po prvem srečanju. Izjemno motivirani udeleženci. Vidi se, da so se prišli učiti. Poleg tudi Mateja, kar je zanjo dodatno usposabljanje. Povabimo tudi Petro. Odprto je še za koga. Voditelja menita, da so reagirali drugače, bolj zrelo kot pri svojem prvem izobraževanju. Dobro so se izkazali tudi pri analizi.

Izpeljali bomo tudi dodatno srečanje (ob 4 načrtovanih), saj se lahko dogodi, da bo kdo kdaj manjkal. Predvidoma bo določen datum nekje med 3. in 4. rednim srečanjem.

Podan je bil predlog o možnosti, da bi tisti, ki so v izobraževanju za B-graduacijo, lahko prihajali na hospitacije k redni skupini za A-graduacijo. V tem primeru ne vodi, ni voden, aktivno sicer sodeluje, lahko pa delno sodeluje pri sklepni večerni refleksiji. Za zdaj 5 kandidatov izrazilo željo. Fonzi izrazi pomislek, da bo morda za udeležence tudi bolj moteče. Izoblikujemo mnenje/predlog: vsaj 3x, zelo empatično, ne pri prvih dveh srečanjih, ko se skupina še formira in znotraj sebe išče varnost in zaupanje.

Sklep2/2: UO podpira tak način pridobivanja dodatnih izkušenj. Stanko pa bo ta model najprej predstavil konec septembra na srečanju ARGE v Augsburgu. Po potrditvi bomo nato obveščali udeležence.

 

Ad3/   

 • Priprava na zakon: trenutno nimamo podatkov o potrebi
 • Načrtovana izpeljava duhovnega vikenda za birmance:  župnija Vinica, župnija Batuje, župnija Prečna. Ohranjamo oba načina, ki sta se izkazala za dobra – v Velesovem in domači župniji. Izpelje tim: Stanko, Fonzi, Metka in Gašper, Sanja ter Katja.
 • S tematskimi delavnicami bomo sodelovali z Gimnazijo Želimlje.
 • V načrtu je misijon v Šentjakobu (Marko Jeromel) po geštalt metodi. Urnik: ob večerih 13. – 22. 10. 2017; 2 x nosilna sobota 14. 10. in 21. 10. 2017 cel dan (od 9.00 – večerne maše). Predvidenih je 8 različnih vrst skupin (predšolski, 1 VIO, 2 VIO, 3 VIO, srednješolci, študentje in mladi, pričakuje okrog 20 zakonskih parov, razporočeni in #takoskupajživeči#).
 • V načrtu je misijon v Šmartnem ob Dreti po geštalt metodi – v dveh delih; 8. – 10. 12. 2017 in 9. – 11. 2. 2018.
 • V decembru bodo zakonci v Celju samo en vikend, 15. – 17. 12. 2017.

Ad4/

 • Mari opozori na plačevanje članarine. Spet je zelo slabo.
 • Pod drobnogled je finančno poslovanje društva vzela davčna inšpekcija. Mari nas bo obveščala o ugotovitvah.
 • Prihajajo že prva vplačila kotizacij za kongres avgusta 2018.

Ad5/

Kongres 2018 – avgusta v Celju;

Trenutno že 5 prijavljenih. Vsi prihajajo iz Nemčije, kjer je veliko navdušenje in iz dveh društev nameravajo v Celje kar s kombijem ali z avtobusom.

Pričakujemo generalno kakih 100 udeležencev. Bivanje vsak sam sporoča direktno v Celje, seznam bodo ažuriranega javljali Stanetu. Vse prijave dobi tudi Fonzi.

Sklep3/5 – Iva in Miriam pripravita finančno konstrukcijo celotnega kongresa.

Ad6/

Sklep4/6 – Lili Baltič lahko dobi potrdilo Teološke fakultete, da je opravila vse obveznosti, diploma pa ji bo podeljena marca 2018, na Tomaževi proslavi.

Sklep5/6 – Janez in Stane preverita, da so vsem udeležencem vpisane vse ocene.

E. Prijatelj – v Ameriki ustanavljajo inštitut za promocijo patenta za harmonizator dihanja, kot osnove za najsodobnejše metode učenja, ki naše dihanje preoblikuje v svetlobni signal. K sodelovanju vabijo tudi DKGP, kar bi bilo za nas brez delovne in/ali finančne obveznosti. Gre za obojestransko koristno referenco.

Sklep6/6 – če ni v ozadju nobene delovne in/ali finančne obveznosti in odgovornosti potrjujemo sodelovanje.

Naslednja seja UO DKGP bo 20. 10. 2017 ob 21.00 v Celju, pri Sv. Jožefu.

Seja je bila zaključena ob 16.50.

 

Zapisala:

Miriam Stanonik