Avtor: Objavljeno: 24. 11. 2017

ZAPISNIK 17. SESTANKA UO DKGP, 20. oktober 2017

ZAPISNIK 17. SESTANKA  UO DKGP, Dom sv. Jožefa, Celje,

20. oktober 2017, ob 22.30

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v kabinetu doma.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

 

Dnevni red:

 1. Finančno poslovanje, honorarji,
 2. Kongres 2018 – finančna konstrukcija
 3. Razno

 

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda

Ad1/

 • Fonzi na kratko a jasno predstavi finančno stanje društva in vprašanja, ki se zastavljajo ob davčnem pregledu FURS-a.
  • Kakšno dejansko obliko računa potrebujemo, da bodo izdatki s konta nepridobitne dejavnosti društva jasno izkazani in tudi črpani. Enako velja tudi za pridobitno dejavnost – vplačane kotizacije izobraževanj za geštaltpedagoge.
  • Je možno članom društva izobraževanje plačati iz nepridobitne dejavnosti?
  • Honorar izplačan preko avtorske pogodbe ni dobra izbira. Mnogo bolje je izdati račun preko s. p.
  • Tudi potni stroški gredo v dohodnino
  • Je lahko sporno, če član društva društvu preko svojega s.p. izda račun?
  • Preverimo, koliko denarja iz naslova 7. generacije je ta hip na računu (Ana in Miriam)

Ad2/

Kongres 2018 – avgusta v Celju; glede na sklep zadnjega UO DKGP sta Iva in Miriam pripravili finančno konstrukcijo kongresa. Ob predpostavki, da bo 60 udeležencev iz EU (kotizacija 120 €) in 60 udeležencev iz SLO (kotizacija 90 €) predvidevamo 12.600 € prihodkov in 10.680 € odhodkov. Najprej čakamo na oblikovanje logotipa, da lahko damo odtisnit na mape oz nalepke, da z njimi opremimo »darilo dobrodošlice«. Stanko in Janez sta mnenja, da je morda bolje pričakovati 80 udeležencev iz tujine in 30 domačih. V tem primeru je razmerje 12.300 €: 10.680 €.

 

Informacijo o kongresu objavljamo – spletna stran DKGP, Teof UN, Facebooku, Naši katehezi, preko Gostečnikovih terapevtov.

Vabili bomo na kosilo župana Celja, dekana Teof, celjskega škofa in imeli bodo besedo zdravice.

Na kongres bomo od medijev vabili: Družino, Obzorje duha (Peter Perše, Romana Kocjančič), Radio Ognjišče (Lidija Zupanič), SLO1 (verski program).

Ad3/

 • Zaključuje se misijon v Šentjakobu (Marko Jeromel) po geštalt metodi. Vse predvidene skupine so dobro delale. Vsak dan je tudi več udeležencev. Preseneča udeležba v soboto, in pričakovano enako tudi jutri, v soboto, ko smo z vsemi starostnimi skupinam od 9:00 do 18:00 izvajali »malo geštalt pedagogiko«.Sodelovalo je okoli 80 ljudi (ca. 40 otrok in ca. 40 odraslih), skupine pa je vodilo 12 geštaltistov in geštaltistk, v glavnem iz skupine za B-graduacijo. Udeleženci so izrazili željo, da bi imeli »tako soboto« vsaj enkrat na leto. Nekateri so se navdušili tudi nad izobraževanjem, kar pomeni, da kandidatov tudi v prihodnosti ne bo manjkalo … Tudi med tednom je vsak večer sodelovalo nad 100 ljudi. Če koga zanima, kaj smo delali, si lahko ogleda na http://freeweb.t-2.net/zupnijasentjakob/ . Župnik pravi, da prav v tem pristopu vidi prihodnost pastoralnega dela.

Morda lahko poleg »priprave na birmo« v društvu oblikujmo tudi ponudbo za župnijske misijone.

 • Adventna duhovna obnova bo v Veržeju (kot je že določeno in objavljeno na spletni strani društva) od 17. – 18. 11. 2017. Vodenje je prevzela Ana Rožman, poleg si bo za sodelavca izbrala eno od tokratnih sotrenerk v procesu izobraževanja.
 • Za naslednjo, 9. generacijo udeležencev izobraževanja, želi Stanko predati vajeti drugemu odgovornemu za

program in izobraževanje. Predlaga idealno kandidatko – Ivo NEŽIČ GLAVICO. UO se s predlogom strinja. Njene prve naloge bodo:

-razmislek in določiti, kdaj se izobraževanje začne;

 • kdo vse bo v timu;
 • že v procesu izobraževanja opazovati in razmisliti, kdo iz 8. skupine lahko vstopi v nadaljnje izobraževanje;
 • tudi na Teof bo skrbnica programa.

Naslednja seja UO DKGP bo.

Seja je bila zaključena 21. 10. 2017 ob 01.20.

     

Zapisala:

Miriam Stanonik