Avtor: Objavljeno: 7. 12. 2017

ZAPISNIK 18. SEJE UO

ZAPISNIK 18. SESTANKA  UO DKGP, Dom sv. Jožefa, Celje,

24. november 2017, ob 14.00

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v kabinetu doma.


Ugotovimo, da smo sklepčni.


Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 17. seje
 2. Situacija – tukaj in zdaj
 3. Formalno izobraževanje
 4. Neformalno izobraževanje
 5. Kongres 2018
 6. Finančno stanje
 7. Razno


Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

 • Pregledamo zapisnik 17. seje UO DKGP in ga v celoti potrdimo.

Ad2/

 • Ta hip/v zadnjem času so/so bile v izpeljavi:
 • Adventna duhovna obnova v Veržeju – 40 članov društva je na tak ali drugačen način komuniciralo z Ano ob vabilu na obnovo, dejansko je na duhovno obnovo prišlo 21 udeležencev in 2 otroka, bili pa so iz različnih generacij (glede na čas izobraževanja);
 • Zelo dober je odziv na delo; udeležba pa je bila vendarle skromna, a morda pričakovana.
 • Izkazalo se je za dobro, da smo povabili tudi 7. generacijo (izobraževanje je še v teku), pripeljali so še družinske člane.
 • Duhovna obnova birmancev v Mengšu (župnija Mengeš) – posebna struktura otrok/mestni otroci
 • Duhovna obnova birmancev v Adergasu (župniji Vinica in Bloke) – zanimiva kombinacija;

Sklep 1/2: Dogovorijo se voditelji, da ali Fonzi ali Gašper nikdar ne manjkata, lahko pa se kot sodelavci menjajo Metka, Katja in Sanja.

Do sedaj je bilo izpeljanih že 6 duhovnih obnov za birmance in vse so odlično uspele. Izkazuje se za boljšo izpeljavo, ko je izvedena preko celotnega vikenda in ne le ob več zaporednih sobotah.

Ad3/

 • Prav ta vikend poteka 7. srečanje 7. generacije geštaltistov.
 • Za 8. generacijo je bilo izvedeno 1. srečanje na temo »Jaz drevo«.
 • Split – prihodnji vikend (1. – 3. 12. 2017) je na sporedu 4. srečanje na temo Jezusovih čudežev.
 • B-graduacija – drugo srečanje bo od 12. do 14. 1. 2018 v Celju. Izobraževanje vodi Franz Feiner. Društvo mu izplača honorar in krije stroške bivanja. Udeleženke izobraževanja za B-graduacijo, Katja, Petra in Mateja ne plačajo za izobraževanje, saj aktivno sodelujejo v procesu z 8. skupino, in krijejo le stroške bivanja.
 • Postna duhovna obnova 2018 – od 10. do 11. 3. 2018 v Adergasu. Začnemo v soboto, 10. 3. , ob 10.00 z občnim zborom društva in nadaljujemo z obnovo. Zaključimo v nedeljo s kosilom.

Sklep 2/3: Postno duhovno obnovo vodi Mateja Centa in izbere sodelavca izmed udeležencev B-graduacije.

 • Adventna duhovna obnova 2018 – 16. in 17. 11 2018 v Celju.

Ad4/

 • Priprava na zakon – v Ljubljani (Stanko) je letos ne bo. v Boštanju (Fonzi) razpisani trije termini.
 • Duhovna obnova zakoncev (v Celju) – 15. – 17. 12. 2017 – prijave v teku, a je termin že zapolnjen.
 • Birmanci – razpisani bodo novi temini in do junija 2018 načrtujemo 5 izvedb duhovnih vikendov za birmance.

Ad5/

 • Kongres 2018 - Fonzi poroča, da je trenutno prijavljenih 12 udeležencev, preko Staneta še 3. Obvestilo o kongresu tudi mi »obesimo« na spletno stran društva, z linkom na prijave. Kotizacija za nas je 90 €. Strukturo dogajanja sicer pripravljajo Avstrijci, a prosimo, da čim hitreje pošljejo, da lahko prevedemo in pripravimo za uporabo. Enako pripravimo kongresni logotip za tisk na delovne mapice. Januarja ali Marca z Ivo v Celju pridobiva turistične informacije – letake z zemljevidom mesta Celja, informacije o Celju, Žičah …

Ad6/

 • Honorarji za tim (7. in 8. generacija) so bili izplačani.
 • Ana obvesti, da je Dom sv. Jožefa s 1. 11. 2017 dvignil ceno oskrbnega dne. Polni penzion v dvoposteljni sobi znaša po novem 25 €, v enoposteljni pa 29 €.

Sklep 3/6: Po sklepu UO DKGP se Mari Žabjek njeno računovodsko delo vsaj delno honorira.

 

Naslednja seja UO DKGP bo 19. 01. 2018.

Seja je bila zaključena 24. 11. 2017 ob 15.05.

             

Zapisala:

Miriam Stanonik