Avtor: Objavljeno: 30. 05. 2018

ZAPISNIK 20. SESTANKA UO DKGP, Dom sv. Jožefa, Celje, 14. april 2018, ob 13.30

ZAPISNIK 20. SESTANKA  UO DKGP, Dom sv. Jožefa, Celje,

14. april 2018, ob 13.30

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v kabinetu doma.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 19. seje UO DKGP in zapisnika občnega zbora društva
 2. Formalno izobraževanje / neformalno izobraževanje
 3. Kongres 2018
 4. Finance
 5. Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

 • Pregledamo zapisnik 19. seje UO DKGP, izpostavimo zapisane in sprejete sklepe in preverimo njihovo realizacijo. Pregledamo tudi zapisnik občnega zbora društva, sprejete sklepe in zaveze in oba v celoti potrdimo.
 • Tajnica društva vodi evidenco o izvajalcih (kdo, kdaj, kaj in za koga izpeljal)
  • Postna duhovna obnova: Mateja Centa in Katja Jarc, Šentjakob, 10. marec 2018, pod geslom»Pojdite in si priskrbite živali za svoje družine ter zakoljite pashalno jagnje.«(2 Mz 12,21)
  • Izkazalo se je tudi, da si nekateri člani želijo biti bolj dejavni. Vedno so vabljeni »v akcijo« vsi člani društva.

Sklep 1/1: Oba zapisnika soglasno sprejeta.

Ad2/

 • Prav ta vikend poteka 3. srečanje VIII. skupine – Jezusovi čudeži
 1. udeležencev, celoten tim (9 trenerjev in sotrenerjev), delo dobro teče.
 • Čez 14 dni (18. – 20. 5. 2018) 9. srečanje VII. skupine – s temo: Cilji
 • Split – (11. – 13. 5. 2018) 6. srečanje I. skupine -s temo: sociogram
 • Izobraževanje za B-Graduacijo – junija, vodi Barbara Alič – sprejemanje
 • Določimo datume za srečanja 9. generacije: 2019­-2021

9. skup.

Št. srečanja

datum

tema

kraj

 

1.

8. – 10. 11. 2019

drevo

Celje

 

2.

16. – 19. 1. 2020

Mojzes, tunel

Celje

 

3.

17. – 19. 4. 2020

čudeži

Celje

 

4.

5. – 7. 6. 2020

sociogram

Celje

 

5.

17. 9. – 20. 9. 2020

sporočila staršev, Žiče

Celje

 

6.

13. – 15. 11. 2020

telo, glina

Celje

 

7.

11. – 14. 3. 2021

bibliodrama

Celje

 

8.

11. – 13. 6. 2021

sanje/David

Celje

 

9.

17. – 19. 9. 2021

cilji

Celje

 

10.

25. – 28. 11. 2021

resursi

Celje

 

nadomestno

 

 

Celje

 

Določimo tudi dve nadomestni srečanji:

            Nadomestno srečanje za VII. skupino + dodatno srečanje za vpisane preko TEOF: 25. – 27. 1. 2019

Nadomestno srečanje za VIII. Skupino: 8. – 10. 5. 2020

Sklep 2/2: Ana preveri v ponedeljek razpoložljive kapacitete v Celju v izbranih terminih. Če je vse potrjeno/prosto, jih objavimo.

 • Neformalno izobraževanje: izpeljano -
  • Duhovne obnove za birmance so bile izpeljane v Ribnici, Novi Štifti;
  • Duhovna obnova za župnijo Ljutomer;
  • V pripravi – duhovna obnova v Tržišču;

Izkazuje se, da ni dobro, da so duhovne obnove za birmance načrtovane in izpeljane v zadnjem mesecu ali dveh pred birmo.

 • Izpeljane so bile priprave na zakon v Boštanju – 16 parov; Fonzi še pošlje seznam za arhiv;
 • Izpeljan je bil duhovni vikend za dijake 2. letnika želimeljske gimnazije v Veržeju;
 • Po metodah geštalta je bilo preko TEOF izpeljano izobraževanje za učitelje (Iva, Janez, Mateja, Vojko Strahovnik)

Vsi izvajalci so zelo pohvalili izvedbo in sodelujoče.

Ad3/

 • Kongres 2018 – Fonzi Žibert in Stanko Gerjolj poročata, da je trenutno prijavljenih 38 udeležencev na kongres in 41 udeležencev v Domu sv. Jožefa (iz Avstrije, Nemčije, Švice), prijavljena je tudi Jadranka (Split 2x) in 1x SLO.

Sklep 3/3: Rok za prijavo na kongres je 20. junij 2018. V času od 20. do 30. 6. so še možne prijave, a je kotizacija višja. Takrat znaša kotizacija 100 € .

Sklep 4/3: Fonzi objavi podatek na spletni strani društva, na prijavnici.

Helena še danes Stanku posreduje ponudbo za najem slušalk za simultano prevajanje.

Miriam do naslednjič poizve direktno preko informacij v Žičah,/Slovenski Bistrici, kako je z rezervacijo prostora za sveto mašo v času kongresa, 4. 8. 2018 ob 18.00.

Ana bo prijavila v Celju (bivanje) vse člane delovne skupine za pripravo kongresa.

Za otvoritveno kulturno točko (društvo krije potne stroške in večerjo), po dogovoru s Stankom, poskrbi Andreja Vidmar. Enako tudi za ansambel zaključnega večera (predviden strošek 300-500 €).

Sklep 5/3: Prijava posameznika na kongres je veljavna takrat, ko je poravnana tudi kotizacija.

Ad4/

Mari Žabjek je pripravila skladno z zakonodajo račune za udeležence 2. in tokratnega srečanja, ki so nakazali/plačali izobraževanje iz geštaltpedagogike in obiskujejo izobraževanje preko društva.

Ad5/

Sklep 6/5: Potrdimo že dorečeno: odsotnost na izobraževanju nadomešča posameznik takrat, ko je manjkajoča tema na sporedu pri naslednji/drugi skupini. Le če je manjkal samo enkrat, nadomešča z nadomestnim srečanjem, katerega datum je že razpisan pred zaključnim srečanjem. Pomembna sta socialni in procesni vidik.

 

Naslednja seja UO DKGP bo sklicana junija 2018.

Seja je bila zaključena 14. 4. 2018 ob 14.50.

    Zapisala:

Miriam Stanonik