2. evropski kongres geštalt pedagogike in pastorale

2. evropski kongres geštalt pedagogike in pastorale
Naslov kongresa:
PREOBLIKOVANJE – OBLIKOVANJE V DRUŽBI IN CERKVI: Pomen za religiozno izobraževanje in pastoralo

Kongres je potekal – tako kot pred šestimi leti – v Celju pri Sv. Jožefu. V treh dneh od 3. – 5. avgusta se je izmenjalo kar nekaj predavateljev, ki so vstopali tako z analizo stanja kot z vizijo geštalta in geštaltpedagogike. Ob predavanjih pa so seveda potekali različne »geštalt« dejavnosti.

Prvi dan so s predavanji zaznamovali dr. Franz Feiner,  univ. prof. dr. Janez Vodičar in dr. Joachim Hawel. Skozi predavanja smo se sprehodili po področjih zavedanja, distanciranja in fenomenologije pri verskem pouku.
Pogovor o začetkih krščanske geštalt pedagogike je bil nakazan s slikovito sceno: kamin, naslonjač, ponošena obutev. Albert Höfer je v svojem slogu opisal začetke geštaltpedagogike. Sledilo je nekaj za oko in uho: odprtje slikarske razstave »Connected«, Hansa Reitbauerja (Avstrija), ob sodelovanju Vokalne skupine Vivere.
Drugi dan smo začeli slavnostnim predavanjem: Transformacija – preobrazba: Sociološke in družbene analize, moderne identitete (univ. prof. dr. Rainer Bucher, Graz, Avstrija). V predavanju je nakazal, kako se določene stvari dogajajo in dogodijo mimo nas in torej ne moremo vedeti, kam nas lahko pelje razvoj. Lahko pa smo odprti in ne dovolimo sistemom, da nas »posesajo«. Verujemo namreč v Boga, ne v sistem. Tudi v Cerkev ne … Iz predavanja smo prešli v Svetovno kavarno (World cafe): tematska razprava po skupinah je pokazala, s kakšnimi problemi se soočamo v realnem življenju prav glede vprašanja o človeku in sistemu.
V popoldanskem delu so potekale številne delavnice, v katerih so udeleženci lahko pridobili nove izkušnje zase osebno in za svoje poklicno delo.
Večer je bil namenjen svečani večerji, pri kateri nas je obiskal klovn. Klovn je pronicljivo uporabil dogajanje kongresa in ga odel v hudomušne barve. Večer se je nadaljeval z različnimi plesi ob živi glasbi.

Zadnji dan so bile predstavljena znanstvena (doktorska in magistrska) dela s tematiko Integrativna geštalt pedagogika in duševno zdravje. Pokazalo se je, da ima v tem primeru Slovenija izreden potencial, saj so bila predstavljena kar štiri nova raziskovalna dela. Ta potencial je naglasil tudi zadnji predavatelj (prof. Hans Neuhold, Graz, Avstrija), ki je med drugim spregovoril o prihodnosti in viziji geštalt pedagogike.
Zanimiva je bila sklepna refleksija, ki so jo pripravili udeleženci »opazovalci«. V njej so povzeli ključne elemente in osebe, ki so povezovali celoten kongres.
Sklepne misli in zaključek kongresa je povzel dr. Stanko Gerjolj, predsednik evropskega združenja.
Kongres je nastajal v sodelovanju avstrijskega (vsebinski del) in slovenskega društva (logistični del). Nosilci smo se srečali na kratki sklepni refleksiji. Ocenili smo, da je bila priprava in izvedba odlična. Posebno smo poudarili povezanost (»connected«) med nami, ki je prešla tudi na udeležence in celoten kongres. 
(Foto: Jože Potrpin)