Avtor: Objavljeno: 21. 11. 2018

ZAPISNIK 23. SEJE UO DKGP, Celje

ZAPISNIK 23. SESTANKA  UO DKGP, Celje,

15. september 2018, od 13.45 do 15.20

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v dvorani doma Sv. Jožefa.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 22. seje UO DKGP
 2. Trenutek zdaj
 3. Kongres 2018
 4. Formalno izobraževanje
 5. Neformalno izobraževanje
 6. Vizija geštalta
 7. Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

 • Pregledamo zapisnik 22. seje UO DKGP, izpostavimo zapisane in sprejete sklepe in preverimo njihovo realizacijo. Nič ni spornega.

Sklep 1/1: Zapisnik soglasno sprejet.

Ad2/

 • Oceniti je potrebno delo z 8. skupino – v tem trenutku. V katero smer iti, da je koristno zame in za skupino. Posebno pozornost je potrebno nameniti »novincem« v timu
  • da čutijo support trenerjev
  • da vedo, da kot trener vedno lahko vstopiš in prevzameš
  • po vsakem branju posameznikove slike se voditelja/spremljevalca OBVEZNO pogovorita

Delati rad in z odgovornostjo – da tudi »sotrenerja« naučiš dela – naj bo naša zaveza.

Ad3/

 • Mari je že pripravila predlog/obrazec za potrdilo o vplačilu kotizacije.
 • Iva pripravi potrdilo, da se lahko v Augsburg pelje podpisat še »zunanjim« organizatorjem.

Ad4/

 • Split; teče normalno, pred izvedbo je 8. srečanje
  • Ugotavljamo, da nekatere navade še niso povsem usvojene – netočnost, neprihajanje;
  • Zadnje srečanje je februarja 2019 – od četrtke popoldando nedelje po kosilu.
 • 7. generacija; zaključila je izobraževanje 7. slovenska generacija geštaltistov. Pregledana je njihova prisotnost in določen nadomestni termin – januar 2019.
 • 8. generacija; dobro napreduje – teče 4. srečanje, sporočila staršev, Žička kartuzija.
 • 9. generacija; s prijavami v 9. generacijo smo skoraj polni. Svoje sodelovanje v vlogi sotrenerja sta potrdila David (prvikrat se bo srečal s takim delom) in Andrej (v vlogi sotrenerja bo delal drugič).
 • B-graduacija; sprožili smo vprašanje kako / s čim zaključiti in kako/kdaj izpeljati nadomeščanje. Po konstruktivni razpravi pa smo v smislu načrtovanja sprejeli sklep:

Sklep 2/4: Za naslednjo generacijo udeležencev izobraževanja B-graduacija bo obvezno načrtovanih 5
srečanj.

Izpostavljeno je še eno pereče vprašanje: kako v primeru, ko je kandidat vpisan preko TEOF in po dveh srečanjih odneha/odstopi. Kako je s plačili/vračili denarja pri takih. – pregledamo možnosti in o tem spregovorimo na naslednjem UO.

Ad5/

 • Zaradi avgustovskega kongresa v Celju in vsega dela je letos izpadel družinsko/športni piknik DKGP konec avgusta.
 • Birmanci in prvoobhajanci; izpeljalo se bo kar nekaj srečanj, ki jih koordinira Fonzi Žibert.
  • Bočna, Šmartno ob Paki – (10 birmancev in 10 prvoobhajancev)
  • Ravne (birmanci) – izvedba na Homcu (40 + 40)
   • Tim: Katja Jarc, Metka Valič, Gašper Gašperšič, Sanja Obaha, Fonzi Žibert
 • Priprava na zakon; v Boštanju bo naslednja izvedba marca 2019;
 • Delo z mladimi; projekt, ki sta ga »dobila« Sanja in Gašper, sodeluje v timu tudi Stanko
  • 22. 10. 2018 - v Genku (Belgija) – 5 dni
  • 1. 4. 2019 – Poljska – 5 dni
 • Duhovne vaje za zakonce v Celju, 14. – 16. 12. 2018 – tim: Stanko, Katja, Marko, Petra, Barbara, ??
 • Duhovne vaje za zakonce v Veržeju, 15. – 18. 8. 2019 – tim: Stanko,
 • Marec 2019 – Želimlje, 2. letnik, koordinira Janez Vodičar
 • Adventna duhovna obnova, 16. in 17. 11. 2018, Celje;
  • Petra Kušar Stojaković in Barbara Alič
  • So proste roke glede teme, izvedbe
  • Fonzi obvesti izvajalce
  • Vabilo pripravim, Miriam, ko od Barbare dobim podatke.

Ad6/

 • Na TEOF se zapleta okrog financiranja izvajalcev geštalta – pod vprašanjem so zaposlitve in plačila profesorjem. Denar naj bi »« izpopolnjevanja. Ni stroškovnih mest (ločeno) po posameznih programih.
  • Mi sistema dela/izobraževanja ne menjamo – preko UNI TEOF

Sklep 3/6: Spremljamo dogajanja vezana na izobraževanje na TEOF.

Ad7/

 • Srečanje ARGE v Augsburgu; odhajata Janez Vodičar in Stanko Gerjolj.
  • Pripravimo finančno poročilo kongresa
  • Predlog za novega predsednika ARGE
   • Kornelia Vonier-Hoffkamp
   • Johny Reitbauer
 • Ob zaključku izobraževanja 7. skupine smo jih povabili k včlanjenju v DKGP. Do danes sta se prijavila samo dva. Fonzi Žibert je na spletni strani objavil obrazec za prijavo v članstvo društva.

Sklep 4/7: Na občnem zboru društva povabimo v UO društva še kakega mladega (po stažu) geštaltista, z
nalogo povezovanja z mlajšimi generacijami.

Sklep 5/7: Razmišljamo (ker se kaže potreba) o spremenjenem načinu računovodstva in računovodenja
(predsednik društva, tajnica društva).

Naslednja seja UO DKGP bo sklicana 1. decembra 2018 ob 13:30 v Celju.

Seja je bila zaključena 15. 9. 2018 ob 15.20.

Miriam Stanonik