Avtor: Objavljeno: 20. 11. 2018

ZAPISNIK 22. SEJE UO DKGP, Celje

ZAPISNIK 22. SESTANKA  UO DKGP, Celje,

1. september 2018, od 14.00 do 15.30

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v delovnem kabinetu.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 21. seje UO DKGP
 2. Kongres 2018

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

 • Pregledamo zapisnik 21. seje UO DKGP, izpostavimo zapisane in sprejete sklepe in preverimo njihovo realizacijo. Nič ni spornega.

Sklep 1/1: Zapisnik soglasno sprejet.

Ad2/

 • Vsak ima besedo za osebni pogled na kongres:
  • Janez: zdrava mešanica, več dejavnosti, pogrešal jasne zaključke; bi bilo lahko več možnosti za delavnice.
  • Iva: dober občutek, kot tim je delovalo, malo kaosa ob delavnicah, ko Koch ni bilo. Franz je opozoril, da je bilo malo čudno nedorečeno v eni delavnici.
  • Ana: pogrešala je kakšno našo delavnico, društveno; naši sprejeli nastanitve, kot jih je predvidel Stanko. Hvala vsem. Registracija bila OK, malo nerodnosti pri določanju delavnic. Ozvočenje in prevajanje SUPER. Sv. Jožef je z vsem šel zelo »na roke«. Povsem profesionalno.
  • Fonzi: hiša je idealna lokacija – vzdušje, osebje, bližina cerkve, dobro je bilo plesati v tako veliki skupini. Hvalnice so bile naša delavnica, dobra delavnica. Hvala Bogu, da nismo odhajali v Žiče, klovn – odličen povezovalen moment, navdušil v celoti; Hans za zaključek – zagotovo predolgo in utrujajoče. Delavnice: preveč dela smo si dali z vpisovanjem vanje. Nujno – jasno, enoznačno poimenovanje.
  • Stanko: generalno zelo dobro, logistika pravočasno urejena. Brez presenečenj. Izziva ga dejstvo, da bo čez5 let ponovno kongres. A ne tukaj – KJE?, KDO?

Logistika – gratis

Plačano (iz kotizacij: 120 €, 100 €, 90 €)

 • 100 steklenic vina – Fonzi
 • Računi – prevajalka, kuliji, mape, ozvočenje in prevajalske kabine, coffee brake
 • Naše delo – priprava materialov, tiskanje, transport, papir, grafična podoba, priprava prostorov za delavnice, turistični material
 •  
 • 1000 € prevajalka
 •  
 • Upamo, da za zbornik res ostaja »na strani« 1000 €.
  • Fonzi pripravi zahvalo vinarjem.
  • Mari pripravi finančno poročilo, ko prejme vse račune.
  • Fonzi zahvalo pošlje tudi Domu sv. Jožefa.
  • Zbornik: pripravi in izda DKGP in IIJGS; uredniki: Gerjolj, Feiner, Neuhold; v celoti bo v nemščini, s slovenskimi in angleškimi prevodi/povzetki.
  • Iva pripravi in Stanku pošlje predlog potrdila o udeležbi na kongresu. Mirjam jih pripravi in pravočasno odda Stanku, da jih nese v Augsburg.
  • Morebitni ostanek – presežek prihodkov nad odhodki kongresa gre za avstrijsko društvo IIJGS
 • Miriam preveri, ali je računovodkinja Foersterja pripravljena vzeti še DKGP.