Avtor: Objavljeno: 11. 02. 2019

ZAPISNIK SESTANKA 25. SEJE UO

ZAPISNIK 25. SESTANKA  UO DKGP, Ljubljana,

21. januar 2019, od 15.00 do 16.30

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, mag. Ana Rožman, Marija Žabjek, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v geštaltkabinetu na Teof UNI.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Trenutek zdaj – s čim se zaposlujem
 2. Pregled zapisnika 24. seje UO DKGP
 3. Formalno / neformalno izobraževanje
 4. Geštalt animator
 5. Finance
 6. Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

 • Pogledamo na gestalt – s čim se zaposlujem …
 • Janez; izpiti, e-učilnica, predavanja, tudi današnje za B-graduacijo
 • Stanko.; še vedno rad nagaja, zdravstveno dobro, veseli se dne, ko odhaja v pokoj – ga ne izdamo!!
 • Iva; z e-učilnicami, doma gradbeno, otroci bolni, pestro;
 • Ana; v geštaltu tako in drugače, plačila, posamezniki z zamudo in moram opozarjati;
 • Mari; geštalt in še kaj drugega, rehabilitacija po infarktu, koristna in jo zelo pohvali;
 • Fonzi; pod vtisom duhovnih vaj za birmance, dober izziv;

Ad2/

 • Pregledamo zapisnik 24. seje UO DKGP, izpostavimo zapisane in sprejete sklepe in preverimo njihovo realizacijo. Nič ni spornega.

Sklep 2/1: Zapisnik soglasno sprejet.

Ad3/

FORMALNO izobraževanje

 • Nadomestno srečanje 7. generacija: 25. do 27. 1. 2019, 15 prijavljenih, toliko, da je smiselno delati v dveh skupinah, rabimo 4 člane tima – Stanko, Janez, Ana, Miriam. Tudi Mateja želi zaradi nabiranja izkušenj. Seveda lahko pride. Glede na popis odsotnosti in takratnih tem – drevo, pri individualnem delu pa še cilji in resursi.
 • Vpisani preko UNI: danes dodatno predavanje
 • B-graduacija: zaključila je izobraževanje pretekli konec tedna (18. – 20. 1. 2019);
  • Tatjana in Mojca pripravita adventno duhovno obnovo
  • Udeleženci predlagali vsaj še dve srečanji več; želijo več in bolj samostojno delati;
  • Janez Vodičar, vodja programa, bo pripravil poročilo
  • Finančno je bilo pokrito.
 • 8. generacija: marca (7. – 10. 3.) bo 6. srečanje skupine, ki ga izpeljemo sami. Stanko je takrat v Švici.
 • 9. generacija: datumi srečanj so jasni.
 • Split: zaključujemo 10. februarja 2019; pripraviti je potrebno še prevode potrdil.

 

NEFORMALNO izobraževanje

 • Srečali so bodo zakonci v Celju – decembra in v Veržeju – avgusta 2019.
 • Izvajamo duhovne obnove za birmance:
  • Že naslednji konec tedna; izpeljemo tudi v Beltincih, vpeti tokrat Katja in Metka
 • Priprava na zakon
  • Boštanj, trenutno trije termini
 • Mednarodno sodelovanje
  • Poljska, 1. – 5. 4. 2019 (Sanja, Stanko)
 • Duhovne vaje za zakonce župnije LJ. - Polje
  • Veržej, 13. – 16. 6. 2019 (Stanko, morda še jaz)
 • Sodelovanje z Univerzo v Vechti
  • Stanko bo tam sodeloval.
 • Izobraževanje učiteljev, izkustveno reševanje konfliktov
  • Na TeoF, marec 2019
 • Želimlje – Teden komunikacije
  • 11 in 12. 2. 2019 – Janez + tim izpelje tam delavnice za dijake 2. letnika
 • Geštalt za Karitas
  • Stanko in Ana v Portorožu, 1. – 3. 2. 2019
 • Postna duhovna obnova in občni zbor
  • 16. 3. 2019; ob 9.00 občni zbor s podelitvijo, nato obnova do 19.00. Načrtovane Repnje so zasedene. Dobimo se na Taboru v Ljubljani – pri lazaristih. Vsebinsko pripravi in vodi duhovno obnovo Barbara Alič.

Ad4/

     Geštalt pedagoški animator

Podan je bil predlog o novem modulu izobraževanja, namenjenem animatorjem, voditeljem, mentorjem in mladinskim pastoralnim delavcem. Gre za enoletni modul izobraževanja, v katerem bi posameznik pridobil osebnostne, pedagoške, socialne, religiozne in svetovalne kompetence. »Okrepil boš lastne pastoralne izkušnje in jih predelal tako, da boš z novimi metodološkimi prijemi koristil otrokom in mladim, ki so vključeni v nek pastoralni proram ali skupino (oratorij, skavti, mladinski verouk, idr.)« Modul postavlja v središče timsko učenje, kjer se v skupini posameznik uči ustreznega pedagoškega komuniciranja in odzivanja. Izobraževanje bo potekalo med vikendom (pet., 17.00 – ned., 15.00) in se začne s pričetkom študijskega leta. Po zaključenem izobraževanju bo kandidat pridobil naziv geštalt pedagoški animator, ki ga bosta izdala Društvo za krščansko geštaltpedagogiko in Salezijanski mladinski center Maribor v partnerstvu. Izvajalci modula: Stanko Gerjolj, Sanja Obaha Brodnjak, Gašper Otrin in Katja Jarc. Dodatne informacije: gestalt.animator@gmail.com.

Sklep 4/2: Z velikim navdušenjem pozdravimo skrben in natančen načrt in pobudo za nova izobraževanja. Nekatere detajle je potrebno v vmesnem času še doreči. Predstavi se ga tudi na OZ v mesecu marcu. Ima soglasno podporo.

Ad5/     Finance: v letošnjem poslovnem letu smo presegli prihodke do višine 10.000 € (prihodki 19.452 € - bil je kongres), za kar je predvideno enostavno knjigovodstvo; kar pomeni, da društvo potrebuje dvojno. Mari meni, da je potrebno razmišljati o novem/drugem človeku, ki bi vodil računovodske reči v društvu.

Sklep 5/3: Miriam povpraša.

Ad6/

            Časopis: nastaja spletni časopis in bo februarja izšel.

Sklep 6/4: UO društva podpira pobudo za nastanek časopisa in se veseli pridobitve.

Naslednja seja UO DKGP bo sklicana 8. marca 2019 v Celju.

Seja je bila zaključena 21. 1. 2019 ob 16.30.

Zapisala:

Miriam Stanonik