Avtor: Objavljeno: 11. 12. 2018

ZAPISNIK SESTANKA 24. SEJE UO

ZAPISNIK 24. SESTANKA  UO DKGP, Celje,

1. december 2018, od 13.30 do 15.00

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, mag. Ana Rožman, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v dvorani doma Sv. Jožefa.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Trenutek zdaj
 2. Pregled zapisnika 23. seje UO DKGP
 3. Formalno / neformalno izobraževanje
 4.  
 5. Vizija geštalta
 6. Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

 • Pogledamo na gestalt trenutek tukaj in zdaj …
  • Jan.; pogrešamo jedro 10 ljudi, ki bi delali, pripravljali obnove, srečanja, da bi razumeli, da je to »za mene«, da bi tako srečevanje postalo konstanta, potreba za neko dobro jedro društva.
   • Split: ko je Jadranka vprašala, kdo bi šel, želel naprej, so z izjemo dveh vsi želeli naprej. !!
 • Stan.; v Belgiji je za nami odlično srečanje na mednarodni ravni. Posebna pohvala velja Sanji.
  • Duhovne obnove: za nas bi morale postati »trening tekme«.
 • Iva; izpeljana je bila delavnica na temo dreves na OŠ Vrhnika – za reševanje konfliktov – Jaz kot drevo, učenci gozd: stanje v zbornici kot marsikje – nekateri delali odlično, drugi sabotirali. Potrebnega je bilo kar nekaj prilagajanja. V kolektivu odzvanja šele sedaj. Ugotavljajo, da je ta geštalt »čista Amerika« zanje.Opaziti je bilo moč veliko ZKP med snažilkami in kuharji, nekateri učitelji so uvideli, kaj delajo dobro, kaj lahko popravijo.
 • Ana; malo je napredka v skupini.
  • V vrtcu v Železnikih je bila izpeljana delavnica na temo Darilo; 50 otrok, od 1. do 6. leta; 2 uri srečanja s sv. pismom.
 • Fonzi; odlično tečejo duhovne obnove z birmanci,
  • Petra je hvaležna za možnost izvedbe naše adventne duhovne obnove, opozori na proporc tega srečanja – glede na udeležence. Od 25 udeležencev je bilo 9 trenerjev/sotrenerjev!

Ad2/

 • Pregledamo zapisnik 23. seje UO DKGP, izpostavimo zapisane in sprejete sklepe in preverimo njihovo realizacijo. Nič ni spornega.

Za 9. generacijo že 40 prijav J

Sklep 2/1: Zapisnik soglasno sprejet.

Sklep 2/2: za 9. skupino sprejmemo 40 udeležencev v 3 skupinah in z delovnim trimom, ki šteje 6 + 1 (trenerji, sotrenerji + supervizor).

Ad3/

FORMALNO izobraževanje

 • 7. generacija: je končala z izobraževanjem, le tisti, prijavljeni preko TeoF UNLj imajo na urniku še eno srečanje – en večer predavanj, v ponedeljek, 21. 1. 2019, na TeoF.
 • 8. generacija: marca bo 6. srečanje skupine, ki ga izpeljemo sami. Stanko je takrat v Švici.
 • 9. generacija: datumi srečanj so jasni.
 • Split: zaključujemo 10. februarja 2019; pripraviti je potrebno prevode potrdil.
  • Oni zberejo skupino za nadaljnje izobraževanje, 2x letno bi imeli srečanje s to skupino; izbrali bi dva udeleženca v sotrenersko vlogo, od naših »domačih« trenerjev pa bi (odvisno od teme) prihajala 1-2

Sklep 3/3: v imenu našega društva izdamo potrdila o udeležbi in pridobljenih kompetencah.

Sklep 3/4: Stanko pošlje mušter potrdila v prevajanje.

Sklep 3/5: Stanko piše Jadranki za potrebne podatke o udeležencih.

 • B-graduacija: Janez jim bo poslal gradivo za domače delo; pripraviti morajo primer dobre prakse; pripravijo poročilo o tem, kaj so v vmesnem času naredili samo za doseganje prakse, izkušenj, poglabljanje izkustvenega učenja; podelitev priznanj bo skladno s sklepom – na postni obnovi. Pripraviti morajo tudi zaključno nalogo.

NEFORMALNO izobraževanje

 • Srečali so bodo zakonci v Celju – decembra in v Veržeju – avgusta 2019.
 • Izvajamo duhovne obnove za birmance:
  • Homec, Ravne na Koroškem, januar 2019
 • Priprava na zakon
  • Boštanj, marec 2019
 • Mednarodno sodelovanje
  • Poljska, 1. – 5. 4. 2019 (Sanja, Stanko)
 • Duhovne vaje za zakonce župnije LJ. - Polje
  • Veržej, 13. – 16. 6. 2019 (Stanko, morda še jaz)
 • Sodelovanje z Univerzo v Vechti
  • Stanko bo tam sodeloval.
 • Izobraževanje učiteljev, izkustveno reševanje konfliktov
  • Na TeoF, marec 2019
 • Želimlje – Teden komunikacije
  • 12. 2. 2019 – Janez + tim izpelje tam delavnice za dijake 2. letnika
 • Postna duhovna obnova
  • 16. in 17. 3. 2019; ob 10.00 občni zbor s podelitvijo, nato obnova do nedeljskega kosila. Načrtovane Repnje so zasedene. Iščemo naprej.

Ad4/

VIZIJA:

 • Priznavanje sodelovanja zunaj rednega geštalt izobraževanja NI MOŽNO. Izobraževanje je pobezano s procesi. Kar je potrebno izpeljati pri sebi in spoštovati pri ostalih udeležencih.
 • Preambulo objavimo na spletno stran društva.
 • FB je dejaven, kar je odlično.

Sklep 4/6: Eno srečanje UO bo potrebno nameniti samo viziji društva.

Ad5/

 • A-graduacija ima finančni manjko. (7. generacija in 8. generacija je v - )
 • B-graduacija je v tem trenutku v pozitivi.

Ad6/

Sklep 6/7: Novoletno srečanje tima bo 2. 1. 2019 na Igu. Hvala kuharju.

Naslednja seja UO DKGP bo sklicana 21. januarja 2019 pred predavanjem udeležencem B-graduacije na TeoF v Ljubljani.

Seja je bila zaključena 1. 12. 2018 ob 15.00.        

Zapisala:

Miriam Stanonik