Avtor: Objavljeno: 6. 05. 2019

ZAPISNIK 26. SEJE UO

Zapisnik sestanka 26. seje UO DKGP

Celje, sv. Jožef, 9. marec, 15.00 - 16.00

Prisotni: dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, mag. Ana Rožman, Miriam Stanonik.

Opravičili: dr. Stanko Gerjolj,

Dnevni red:

 1. Trenutek zdaj – s čim se zaposlujem
 2. Pregled zapisnika 25. seje UO DKGP
 3. Formalno / neformalno izobraževanje
 4. Občni zbor
 5.  

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

Pogledamo na trenutno situacijo, ki nas zaposluje …

Janez: skrb in odgovornost za srečanja 8. generacije (pasijon);

Iva: utrujena, še vedno gradbeno;

Ana: dobro, še zlasti po obujanju spominov na dogodke, ki so se ji zgodili v Žičah in Tinjah;

Fonzi: odmeva delo z inštrumenti ;

Miriam: leteča po Sloveniji in Evropi

Ad2/

Pregledamo zapisnik 25. seje UO DKGP, izpostavimo zapisane in sprejete sklepe in preverimo njihovo realizacijo:

Sklep 1/2: Zapisnik prejšnje seje soglasno sprejet.

Ad3/

 • Geštalt za Karitas

Stanko in Ana, Portorož, 1. – 3. 2. 2019

 • Želimlje – Teden komunikacije

Janez, Stanko, Mateja, Metka, Neža, Benjamin, Katja, delavnica za dijake 2. letnika, 11. in 12. 2. 2019

 • Duhovne vaje za birmance

Fonzi, Katja, Metka, Ravne na Koroškem, dva vikenda: 18.­­-20. 1.  in 25.­-27. 1. 2019

 • Delavnica – Jaz kot dežnik

Miriam in Iva,  OŠ Alojzij Šuštar, 2. 2. 2019

 • Duhovna obnova za geštalt pedagoge

Stanko, Švica, 7. -10. 3. 2013

 • Zaključek 1. generacije izobraževanja iz geštalt pedagogike v Splitu

Stanko, Janez, Andrej, Miriam, Split, 7. - 10. 2. 2019

 • UO podal mnenje o novem modulu izobraževanja animatorjem, voditeljem, mentorjem in mladinskim pastoralnim delavcem – Geštalt animator.

Ad 4/

OZ se bo pričel ob 9.00. Pregledamo, če imamo poročila, ki se navezujejo na delo društva v letu 2018.

Sklep 2/4

Janez bo do občnega zbora še pripravil poročilo o izobraževanju za B graduacijo.

Miriam se bo pozanimala, kdo bi lahko prevzel računovodstvo društva.

Ad/5

Fonzi predlaga, da:

-  bi v prihodnje premislili o ustreznosti datumov postnih obnov;

- premislimo o pomladitvi UO, ki bo vez med mlajšo in starejšo generacijo članov;

- se določi datum sestanka UO, na katerem bomo obširneje spregovorili o viziji društva, o težavah, ki se navezujejo na seminarje (prisotnost, prihajanje in odhajanje udeležencev, obveznosti, ki nas zavezuje pravilnik TEOF, …);

Sklep 3/5

Seja UO DKGP bo  9. 5. 2019 pri Miriam doma.

Seja je bila zaključena 9. 3. ob 16.00.

Zapisala:

Iva Nežič Glavica