Avtor: Objavljeno: 6. 07. 2019

NOVO - IZPOPOLNJEVANJE ZA SUPERVIZIJO

Z veseljem sporočamo, da bomo letos pričeli z izvajanjem programa Izpopolnjevanja za Supervizijo v Relacijski družinski terapiji.

Program bomo izvajali v okviru Teološke fakultete in je formalno priznana izobrazba v okviru Univerze v Ljubljani, kjer je program akreditiran.

Obseg in vsebina programa ustrezata zahtevam Socialne zbornice za uveljavitev naziva Supervizor v socialnem varstvu (ob izpolnjevanju ostalih njihovih zahtev).

Program se bo izvajal v popoldanskem času, eno šolsko leto. Predavanja oziroma vaje bodo predvidoma enkrat ali dvakrat tedensko. Poleg teorije, ki bo obsegala manjši del programa, bo poudarek na praktičnem usposabljanju v obliki  različnih vaj, ki bodo izvedene iz realnih izkušenj.  Od udeležencev pričakujemo, da bodo imeli v času izobraževanja vsaj enega svojega supervizanta v superviziji.

Po zaključeni izobrazbi boste imeli znanje in izkušnje za vodenje individualnih in skupinskih supervizij.

Pomemben poudarek izobraževanja je relacijska družinska perspektiva, ki omogoča mnogo širši pogled na proces supervizije in tako terapevtu (supervizantu) kot supervizorju omogoča poleg profesionalnega razvoja tudi osebno rast.

Več informacij o vsebini programa lahko najdete na spletni strani Teološke fakultete v Ljubljani https://www.teof.uni-lj.si/izobrazevanje/programi-izpopolnjevanja/supervizija pod rubriko predstavitveni zbornik (na strani spodaj).

Za kakršnokoli dodatno informacijo v zvezi z izvajanjem programa in ceno (trenutno še ni dokončno določena)  prosim pišite na mail tanja.valenta11@gmail.com.

Vse zainteresirane vabimo, da se oglasite na mail tanja.valenta11@gmail.com do 15. avgusta 2019.