Avtor: Objavljeno: 5. 10. 2019

28. SEJA UO DKGP

Zapisnik sestanka 28. seje UO DKGP

Celje, sv. Jožef, 28. september, 13.30 - 15.20

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, mag. Ana Rožman, Miriam Stanonik.

Dnevni red:

Trenutek zdaj – kako sem povezan z geštaltom

Pregled zapisnikov UO in Kolegija

Formalno / neformalno izobraževanje

Struktura

Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

 

Ad1/

Pogledamo na trenutno situacijo, ki nas zaposluje …

Stanko: udomačeno se počuti, a vseeno ob vsaki skupini čuti nelagodje v želodcu, dokaz, da ni pristal na ravnini; enako velja za naslednjo skupino; biti na »razpolago kot babica za varovanje vnukov in puljenje plevela, ni več tašča …«.

Janez: peljem geštalt skoraj povsod, kamor pridem; pomembno je skrbeti za svežino; se doizobražujemo; s Stankom v Splitu, tudi B-graduacija tam;

Iva: za njo prihaja utrujenost ob selitvi; čuti odgovornost ob predaji Stankove naloge, napetost, kako naprej, da ne damo iz rok, da se učimo iz Evrope, kako ne;

Ana: pomembna je v društvu svežina, da je vedno kaj novega; se z geštaltom veliko ukvarja, posebno ob problemih; vesela ob skupini;

Fonzi: izpeljane priprave na zakon (4x, skupno 48 udeležencev); delajo pravljico Janko in Metka, preglednost ga preganja, da vemo kje kdo kaj dela;

Miriam: vpeta tudi v dodatne geštalt reči, jo vnaša ,kjer je možno v delu z učitelji, ravnatelji  in sodelavci; opozarjam na pomembnost trdne strukture ob veliki razpršenost različnih dejavnosti v društvu;

 

Ad2/

Pregledamo zapisnik 27. seje UO DKGP ter zapisnik razširjenega kolegija, izpostavimo zapisane in sprejete sklepe in preverimo njihovo realizacijo.

Sklep 1/2: Zapisnika sprejeta.

 

Ad3/

Formalno izobraževanje:

8. skupina/8. srečanje – prav ta konec tedna se tematsko »srečujejo s cilji«.

9. skupina – v pripravi – prvo srečanje 8 . – 10. 11. 2019, Celje. Preko DKGP trenutno prijavljenih 10, preko TeoF prijavljenih 35. Potrebno je vpeti v izobraževanje tudi vpisane 2019/2020. Predviden tim: KG – Stanko, SV – Miriam, T – Janez, Fonzi, Iva, Ana, ST – Petra, David, Katja.

Sklep 2/3: z 9. generacijo začnejo izobraževanje tudi vpisani na TF v letu 2019/2020.

Spremeniti bo potrebno finančno konstrukcijo izobraževanj – dvig na TF zaradi sprostitve programov – 2.085 € in sočasno dvig cene izobraževanja preko DKGP – 55 € na dan, kar bo ceneje kot preko TF, a primerljivo. Možno bo (preko DKGP) plačilo v 4 obrokih ali v enkratnem znesku. Preko TF pogoji plačil ostajajo nespremenjeni.

Sklep 3/3: Dvig cene izobraževanja iz geštaltpedagogike na TF zaradi sprostitve programov – 2.085 € in sočasno dvig cene izobraževanja preko DKGP – 55 € na dan.

V Splitu – poleg rednega srečanja 2. generacije (20 udeležencev) je potekalo 1. srečanje B-graduacije (11 udeležencev), vodila je Barbara Alič. B-graduacija ima v programu 6 srečanj.

Ustanovili so v Splitu Društvo za krščansko geštaltpedagogiko (vodita ga Ružica in Iva).

 

Ad 4/

Meseca marca 2020 je skladno s statutom v načrtu volilna skupščina. Potreben razmislek o dopolnjeni strukturi/razširjenem kolegiju, povezavi kolegija z UO, pretok informacij, povabiti v organe mlajše kolege, ki aktivno delajo na področju geštalta znotraj DKGP.

Sklep 4/4: Do volilne skupščine pripravimo svoj predlog kandidatov

 

Ad/5

V Augsburg, srečanje predstavnikov evropskih geštalt društev, 5. – 6. 10. 2019, potujeta Stanko (SLO) in Gina (HR). Fonzi pripravi za Stanka poročilo o delu društva.

Na spletni strani društva je objavljen datum in kraj adventnega srečanja. Za vodenje ponovno nagovorimo Barbaro Alič.

Meseca decembra bo tradicionalna duhovna obnova za zakonce. Letos je ne bova vodila Stanko in Miriam. Vodiva Miriam in Fonzi.

Pomemben vnaprej napovedan dan druženja na TF je 15. 10. 2020, začetek s sveto mašo ob 11:55.

Sklep 5/5

Naslednja seja UO DKGP bo  9. 11. 2019 v Celju.

Seja je bila zaključena ob 15.20.

Zapisala: Miriam Stanonik