Avtor: Objavljeno: 22. 01. 2020

Zapisnik 30. seje UO DKGP

Zapisnik sestanka 30. seje UO DKGP

Celje, sv. Jožef, 18. Januar 2020, 13.50 - 14.36

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, mag. Ana Rožman, Miriam Stanonik.

Dnevni red:

  1. Pregled sklepov zadnjega UO DKGP
  2. Neformalno/formalno izobraževanje
  3. Finančno stanje
  4. Občni zbor/volilna skupščina

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda

Ad1/

Pregled zapisnika zadnje seje s sklepi.

Sklep 1/1: Soglasno sprejmemo zapisnik 29. seje DKGP.

Ad2/

Adventno srečanje društva – Celje, 15. – 17. 11. 2019

Metka Valič je ob asistenci Fonzija Žiberta odlično pripravila in izpeljala adventno duhovno srečanje – začinjeno z začimbami, dišavami – in je budila naša čutila. Bilo je 20 udeležencev, ki so vsi navdušeni odhajali v adventni čas.

Adventno duhovna obnova za zakonske pare – Celje, 13. – 15. 12. 2019

Tokratna duhovna obnova za zakonske pare je bila odpovedana. Tri dni pred izvedbo so bili prijavljeni le trije pari.

Duhovna obnova v postu – Repnje, 14. – 15. 3. 2020

Vodili jo bosta Tatjana in Mojca Geršak. Z obema se dokončno dogovori Fonzi. Organizacija tokratnega srečanja bo kot je že utečeno – sobota najprej občni zbor, letos z volilno skupščino, z začetkom ob 10.00. Po kosilu pa se začne duhovna obnova in traja do nedelje do kosila. Prijave zbira do srede, 11. 3. 2020 Iva Nežič Glavica na mail: 

Fonzi Žibert ima za pripravo na zakon – glede na število prijavljenih parov že tri »zasedene« datume.

Duhovne vaje za družine v Veržeju, 13. – 16. 8. 2020 – izpelje jih Stanko, sodelavce pa pridobiva Jerica. Z Matejo je že dogovorjena za vodenje najstnikov, z vsemi ostalimi člani obvesti Stanko do Velike noči.

8. skupina – zadnje srečanje, 27. 2. – 1- 3. 2020

Sklep 2/2: Miriam pripravi potrdila in poskrbi za njihovo tiskanje.

9. skupina/2. srečanje v januarju, je v teku

Ad 3/

Sklep 3/3: Seznanjeni smo z željo Marije Žabjek, da preda računovodstvo v druge roke.

Ad 4/

Meseca marca 2020 je skladno s statutom v načrtu volilna skupščina. Rezervirano je v Repnjah.

Natančnejši potek dogovorimo na naslednjem UO DKGP.

Sklep 4/4: Naslednja seja UO DKGP bo  28. 2. 2020 v Celju.

Seja je bila zaključena ob 14.36.

Zapisala: Miriam Stanonik