Avtor: Objavljeno: 22. 01. 2020

Zapisnik 29. seje UO DKGP

Zapisnik sestanka 29. seje UO DKGP

Celje, sv. Jožef, 30. NOVEMBER, 13.20 - 14.10

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, dr. Iva Nežič Glavica, mag. Ana Rožman, Miriam Stanonik.

Dnevni red:

  1. Pregled sklepov zadnjega UO DKGP
  2. Trenutek zdaj (neformalno/formalno)
  3. Če pogledam v prihodnost – nas čaka
  4.  

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda

Ad1/

Pregled zapisnika zadnje seje s sklepi.

Sklep 1/1: S pripombami na sklep 4/4 (še ni v polnosti realiziran) soglasno sprejmemo zapisnik 28. seje DKGP.

Ad2/

Adventno srečanje društva – Celje, 15. – 17. 11. 2019

Metka Valič je ob asistenci Fonzija Žiberta odlično pripravila in izpeljala adventno duhovno srečanje – začinjeno z začimbami, dišavami – in je budila naša čutila. Bilo je 18 udeležencev, ki so vsi navdušeni odhajali v adventni čas. Kar je bila bistvena sprememba od bolj ali manj ustaljene prakse, da je bil tokrat od članov tima na obnovi le Fonzi.

Adventno duhovna obnova za zakonske pare – Celje, 13. – 15. 12. 2019

Miriam Stanonik in Fonzi Žibert letos izpeljeva duhovno obnovo za zakonske pare z naslovom »Kaj si želim, da bi vnuki povedali o meni«. Za najstnike bo poskrbela Mateja Centa. Trenutno je prijavljenih 7 parov.

8. skupina/9. srečanje – prav ta konec tedna se tematsko »srečujejo s sanjami«. Pridružile so se Iva, Ružica in Gina – vse tri so opravile izobraževanje iz geštaltpedagogike v Splitu. Tukaj povsem študijsko.

                  / 10. srečanje - 27. 2.-1. 3. 2020

                  / nadomestno srečanje – 8.-10. 5. 2020, datum je rezerviran, na zadnjem srečanju pregledamo, kdo in koliko je kandidatov, in se takrat dogovorimo, kolikšen bo tim.

Sklep 2/2: Ana do začetka januarja pripravi natančen seznam udeležencev – zaradi potrdil – Ime in priimek, rojstni podatki, kraj rojstva in ga posreduje Miriam.

Sklep 3/2: Miriam pripravi potrdila in poskrbi za njihovo tiskanje.

9. skupina/2. srečanje v januarju

Ad 3/

Meseca marca 2020 je skladno s statutom v načrtu volilna skupščina. Rezervirano je v Repnjah. Potreben je razmislek o dopolnjeni strukturi/razširjenem kolegiju, povezavi kolegija z UO, pretok informacij, povabiti v organe mlajše kolege, ki aktivno delajo na področju geštalta znotraj DKGP – to ostaja neizpolnjeno/nerealizirano iz prejšnjega srečanja UO DKGP.

Pomemben vnaprej napovedan dan druženja na TF je 15. 10. 2020, začetek s sveto mašo ob 11:55.

Sklep 4/3

Naslednja seja UO DKGP bo  16. 1. 2020 v Celju.

Seja je bila zaključena ob 14.10.

Zapisala: Miriam Stanonik