Avtor: Objavljeno: 11. 11. 2020

MANAGEMENT ZNANJA PRI IZKUSTVENEM UČENJU IN POUČEVANJU PO METODI GEŠTALT PEDAGOGIKE

Iskrene čestitke!
Martina prihaja iz šeste generacije geštalt pedagogov.

MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE.

MANAGEMENT ZNANJA PRI IZKUSTVENEM UČENJU IN POUČEVANJU PO METODI GEŠTALT PEDAGOGIKE.

POVZETEK.
Z magistrsko nalogo smo želeli poglobljeno analizirati in raziskati problem učenja in poučevanja po metodi geštalt pedagogike z vidika managementa znanja, udeležencev različnih poklicev, ki so se usposabljali po izpopolnjevalnem izobraževalnem programu po metodi geštalt pedagogike, s poudarkom na zadovoljstvu v osebnem in poklicnem življenju. Iz rezultatov raziskave smo razbrali, da geštalt pedagogika kot preventivna pedagoška dejavnost s psihoterapevtskimi elementi za udeležence izpopolnjevalnega programa, po dinamiki »tukaj in zdaj«, prinaša pomembne odgovore na temeljna življenjska vprašanja. Pred izvedbo raziskave smo pregledali ustrezno strokovno literaturo s področja managementa znanja, izkustvenega učenja in geštalt pedagogike. V empiričnem delu smo z analizo dobljenih empiričnih podatkov ugotovili, da so anketirani udeleženci po zaključenem izobraževalnem programu zaznali kakovostnejše opravljanje svojega poklica in pozitiven vpliv na zadovoljstvo v osebnem življenju ter da z naraščanjem zadovoljstva v osebnem življenju narašča tudi zadovoljstvo v poklicnem življenju.

Ključne besede: izkustveno učenje, management znanja, geštalt pedagogika, razvoj posameznika, kompetence

MARTINA VERBOVŠEK: MAGISTRSKA NALOGA - V PDF FORMATU