Avtor: Objavljeno: 21. 06. 2022

3. Evropski kongres integrativne geštalt pedagogike in pastorale

3. Evropski kongres integrativne geštalt pedagogike in pastorale
Umetnost življenja – postati človek. Integrativna geštalt pedagogika v svojih številnih vsebinah in možnostih
11. – 13. avgust 2023
Celje/Slovenija
Dom Sv. Jožef, Duhovno-prosvetni center

PREDSTAVITVENI LETAK - PDF


»Umetnost življenja« (nem.: Kunst zu leben) in »osvoboditev« (nem.: Befreiung) sta bistvena vidika krščanske integrativne geštalt pedagogike in pastorale, ki jo je v osemdesetih letih utemeljil Albert
Höfer (1932 – 2022) in je danes uveljavljena v številnih evropskih državah. Udeleženci kongresa bodo
v predavanjih, razgovorih in praktičnih delavnicah analizirali in razpravljali o vsebinah integrativne
geštalt pedagogike kot prispevku k umetnosti življenja ob bistvenem vidiku osvoboditve človeka v
okviru družbenih okoliščin fluidnega postmodernega sveta 21. stoletja in s tem povezanih kriz. Po
krščanskem razumevanju je ta svoboda zasidrana v dostojanstvu človeka kot božje podobe (1 Mz),
njegova ranljivost pa se najbolj očitno razodene in hkrati preobrazi na križu. Pedagoški vidik gre v
smeri krepitve otrok in mladostnikov proti tem razmeram in težavnim oblikam odtujitve ter v smeri
odkrivanja in razvijanja sprejemljivih korakov in poti osvobajajoče umetnosti življenja. Kongres vabi,
da se prepustimo novemu razvoju, novim potem in možnostim.
-------------------------------------------------------------
Organizatorji: Združenje za integrativno geštalt pedagogiko in pastoralo ter mednarodna družba za
integrativno geštalt pedagogiko po Albertu Höferju (AHG) ter naslednje institucije:
AHG, DKGP, Teološka fakulteta UL, IIGS, PPH Augustinum
Kolofon: www.iigs.at/celje2023, Koordinacija: Jonny Reitbauer BEd, MA, jonny.reitbauer@iigs.at,
Tel.: 0043 664 36 56 285 Oblikovanje: Nadja Schönwetter
----------------------
Predavatelji
univ. prof. dr. Johanna Rahner, Tübingen: Telesnost in osvoboditev. Postati človek kot izziv in
obljuba
ao. univ.-prof. mag. dr. Maria Elisabeth Aigner, Gradec: Za svobodo je potreben pogum! Pastoralnopsihološke
usmeritve za življenje in dostojanstvo, skladno s spolom.
doc. dr. Iva Nežič Glavica, Ljubljana; prof. ddr. Stanko Gerjolj, Ljubljana: Veselje do sprememb v
življenju in strah pred njimi.
dr. Franz Feiner, Gradec: Iz hvaležnosti za podarjeno življenje - osvoboditev za empatijo in
solidarnost.
prof. Hans Neuhold, Gradec: Vzgoja in izobraževanje kot osvoboditev za biti človek – izhodišča na
podlagi integrativne geštalt pedagogike in pastorale
-----------------------------
(Jezik kongresa: nemščina s tolmačenjem v slovenščino)
Delavnice
Mateja Centa Strahovnik: Zavestna pozornost, osebni prostor in ustvarjanje
Katja Jarc: Umetnost skupnega ustvarjanja in povezanosti
Ursula in Joachim Hawel: Pogum, zaupanje, veselje do življenja, svoboda – po sledeh smisla
življenja
Gabriele Kraxner Zach, Brigitte Semmler: Zaplešem skozi življenje in se tako na novo odkrivam
Maria in Roland Schönmayr: Čuječnost v univerzumu naših vlog
Ludger Hoffkamp: Humor kot priložnost za komunikacijo in pedagogiko
Franziska Wagner-Lutz: V ritmu, dihanju in glasu najdem svojo svobodo
------------------------------------------------------------------------
Okvirni program
Glasba in pogovori ob kaminu: prof. dr. Branko Klun, dr. Hans Klaushofer: Utrinki umetnosti življenja
Razstava: „in touch“, Margit Resch, Nove slike: Telo ne laže. Telo deluje, se odziva, razkriva in se ne
pusti zavesti. Moja čustva in čustva drugih se srečujejo, premikajo, dotikajo in izzivajo.
Čarobna večerja s klovnom Ludgerjem Hoffkampom
Prezentacija znanstvenih del na temo: Integrativna geštalt pedagogika in pastorala
-------------------------------------------------
Prijave
in podrobne informacije na:
www.iigs.at/celje2023