Avtor: orgespedagog Objavljeno: 8. 01. 2013

KDO SMO: Identiteta in kompetence

Krščanska geštaltpedagogika in ozdravljujoče dušno pastirstvo po Albertu Höferju

V Sloveniji smo se zavestno odločili za krščansko geštaltpedagogiko in izhajamo iz krščanske antropologije in tradicije, kar je razvidno tudi iz naziva društva. Za začetnika geštaltpedagogike na podlagi krščanske antropologije velja graški duhovnik, pedagog, psihoterapevt in profesor dr. Albert Höfer. Leta 2005 je bila Integrativna Geštaltpedagogika po A. Höferju v Evrospki skupnosti potrjena in zaščitena kot lastna znamka, katere solastniki smo prek samostojnih društev povezani v Zvezo društev in inštitutov.

V Sloveniji že več desetletij uspešno deluje nekaj geštaltistov in geštaltistinj na terapevtskem področju. Na pedagoškem področju pa se je tovrstna dejavnost začela razvijati šele po letu osamosvojitvi. Do leta 2012 so temeljni seminar zaključile štiri skupine s približno 25 - 30 udeleženci (1999, 2003, 2007, 2011). V letih 2012-2014 se izobražuje peta skupina.

Na podlagi temeljnega seminarja, ki traja najmanj 30 dni in obsega 240 ur (ter nekaj samostojnega dela), se po uspešnem zagovoru seminarske naloge pridobi v okviru geštaltpedagoških društev in inštitutov mednarodno priznani naziv Geštaltpedagog oz. Geštaltpedagoginja. Naziv se nanaša na specializacijo in ne na samostojen poklic.

Geštaltpedagog/inja si pridobi oz. poglobi naslednje kompetence: Osebnostne kompetence: Poglobitev samo-spoznavanja in odkrivanje sposobnosti samo-sprememb.

Strokovne in poklicne kompetence: Vpogled v kompleksnost učnega procesa, ki temelji na celostno oblikovani in zdravi učiteljevi osebnosti ter usposabljanje za uporabo celostnih didaktičnih metod in ustreznih učno-komunikativnih sredstev.

Socialne kompetence: Izostritev zaznavanja procesov na socialnem področju v skupinah, šolah in skupnostih ter vodenje zanesljive in odgovorne interakcije.

Svetovalne kompetence: Zaznavanje stisk, težav in mej pri otrocih, mladostnikih in odraslih ter vodenje strokovnih vaj pri odgovorni pomoči in spremljanju.

Religiozne kompetence: Poglobitev verskih izkušenj in biblično-teološke dimenzije spremljanja na poti k zrelemu verovanju, živemu upanju in rastoči ljubezni.

Društvo za Krščansko geštaltpedagogiko (DKGP) preko mednarodnega sodelovanja omogoča tudi nadaljevanje izobraževanja oz. specializacije po naslednjih stopnjah: svetovalec/svetovalka, sotrener/ka, trener/ka in supervizor/ka (na področju pedagoškega delovanja).

Celota učnega procesa je več kot vsota posameznih elementov. (1. zakon geštalta)

Kot prvi element vzamemo pedagoga, učiteljico: imata nalogo, da bodočim generacijam posredujeta izobraževalno kulturo in učne vsebine. Učenci (otroci, mladina in odrasli) so pluriforme element izobraževalnega procesa na osnovi: različnega izvora, ravni izobrazbe, učne motivacije, osebne usode. V interaktivnem učnem procesu se združijo ponudbe vzgojiteljev s sprejemanjem (Akzeptanz) učencev. Rezultat učnega procesa je nov PRODUKT, katerega lik (podoba) je odvisen od uspešnosti interakcijskega procesa. Noben učni proces ne poteka brez vrednot, kajti kultura posreduje vrednostne vsebine, h katerim spadajo tudi etično-religiozne vrednote (prim. diskusije o islamu). Zavezani smo svetopisemskemu liku človeka in njegovi izkušnji transcendence. Učenci in učitelji so navzoči (prisotni) s svojo usodo (zgodbo). Ospredje zavestnega delovanja plava kot majhen otok v morju podzavestnega. Če je ta dinamika pozitivna, potem je vključeno v učni proces. Če je negativna, jo lahko preobrazimo s pomočjo zdravilnega dušnega pastirstva.